wtorek, 11 sierpień 2020 09:47

Przyjęcie do szpitala

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Każdy pacjent zgłaszający się w Szpital Miejskiego św. Jana Pawła II ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.

  • O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz dyżurny izby przyjęć, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
  • Jeżeli lekarz dyżurny izby przyjęć stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym Szpitalem.
  • Po zakwalifikowaniu chorego do leczenia przez lekarza dyżurnego chory oddaje za pokwitowaniem odzież i obuwie do przechowania oraz przedmioty wartościowe do depozytu za pokwitowaniem.
  • Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego szpital nie odpowiada.
  • Przedmioty wartościowe oraz dokumenty i odzież chorych nieprzytomnych, przywiezionych bez asysty osób towarzyszących spisuje pielęgniarka oddziałowa lub dyżurna izby przyjęć w obecności lekarza dyżurnego i lekarza karetki pogotowia ratunkowego /sanitariusza/ przy czym spisy odzieży i przedmiotów dołączone zostają do historii choroby.
  • Chory zgłaszający się do szpitala winien mieć przy sobie dowód osobisty, legitymację ubezpieczeniową, legitymację emeryta, rencisty lub rolnika. W przypadku pacjentów bezrobotnych zaświadczenie Rejonowego Urzędu Pracy lub Ośrodek Opiekuna Społecznego. Ponadto chory powinien posiadać mydło, ręczniki, grzebień i inne niezbędne przybory toaletowe oraz ranne pantofle.
  • Wskazane jest posiadanie swojej bielizny, szlafroka , sztućców, kubeczka lub szklanki.
Czytany 3300 razy
Zaloguj się, by skomentować