inne projekty

inne projekty (4)

poniedziałek, 27 marzec 2023 10:39

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PRZECIWKO ZAKAŻENIOM PNEUMOKOKOWYM

Napisała

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w dniu 20 marca 2023 roku zawarł z Prezydentem Miasta Elbląg umowę Nr DziSS/13/2023, której przedmiotem jest realizacja programu polityki zdrowotnej pn.:

„Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka”.

Osoby dorosłe z przewlekłą chorobą płuc (w tym: POChP, astmą), z chorobami serca, chorzy na cukrzycę znajdują się w grupie ryzyka choroby pneumokokowej.

  • Częstość zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc jest od 7,7 do 8,9 razy wyższa u osób z przewlekłą chorobą płuc niż u osób bez dodatkowych obciążeń w tym samym wieku.
  • Częstość zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc jest od 3,7 do 5,9 razy wyższa u osób z astmą niż u osób bez dodatkowych obciążeń w tym samym wieku.

U dorosłych z przewlekłą chorobą płuc obserwuje się zwiększone ryzyko powikłań oraz wyższą śmiertelność, jeśli mają chorobę pneumokokową.

Do programu profilaktycznego kwalifikowane będą osoby, które ukończyły 65 rok życia, zamieszkałe na terenie Elbląga, leczone z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych tj. z grupy J40 – J47, zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza. Warunkiem podania szczepionki będzie brak przeciwskazań lekarskich do zaszczepienia oraz pisemna zgoda uczestnika programu.

Od początku realizacji w/w programu profilaktycznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu zostały zaszczepione skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom PCV13 - 332 osoby, tj. w 2021r. 160 pacjentów, natomiast w 2022 r. 172 pacjentów. Wzorem lat ubiegłych, na ten rok mamy podpisaną umowę na wykonanie 65 szczepień, ale zainteresowanie profilaktyką przeciwko zakażeniom pneumokokowym jest wysokie i prawdopodobnie będziemy aneksować tą umowę o dodatkowe dawki.

Najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom pneumokokowym są szczepienia.

piątek, 10 czerwiec 2022 06:50

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

Napisała

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przystąpił do konkursu ofert na wybór realizatorów Zadania Narodowej Strategii Onkologicznej  pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022 i otrzymał dofinansowanie na zakup mammografu o wartości 582 313, 88 zł.

Umowa  nr 1/15/59/2021/2304/427 została zawarta dnia 20 maja 2021 r., pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez: Agnieszkę Beniuk-Patoła – Zastępcę Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, reprezentowanym przez: Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora.

mammograf drzwi mammograf

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w dniu 22.01.2021 r. zawarł z Prezydentem Miasta Elbląg – Panem Witoldem Wróblewskim Umowę Nr DZiSS/4/2021, której przedmiotem jest przekazanie środków finansowych na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, na sfinansowanie inwestycji:

„Budowa rampy transportowej dla potrzeb rozładunku materiałów, leków i wyrobów medycznych”

Całkowity koszt zadania wynosi 221 631,99 PLN – sfinansowany w 100 % ze środków dotacji przekazanej od Wojewody warmińsko-mazurskiego.

Termin wykonania rampy: do 16.08.2021 r.

wtorek, 29 czerwiec 2021 07:24

BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ

Napisała

      Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w dniu 21.06.2021 r. zawarł z firmą Intero Serwis Sp. z o. o Umowę Nr ZP/61/2021 na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zewnętrznej windy szpitalnej.

Prace obejmują:

  1. Budowę zewnętrznego szybu windowego zgodnie z dokumentacją techniczną;
  2. Wykonanie niezbędnych instalacji, pomiarów instalacji wraz z protokołami badań i sprawdzeń;
  3. Dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego dźwigu osobowego.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 756 199,84 PLN – sfinansowany w 100 % ze środków własnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

      Budowa windy zewnętrznej  umożliwi dostęp i zapewni możliwość poruszania się po obiekcie szpitala przede wszystkim pacjentom.  Pozwoli im na bezpieczne przemieszczanie się między oddziałami placówki, ale także na dostęp do Szpitala z zewnątrz, ponieważ obecne dźwigi posiadają wyłącznie wejścia usytuowane wewnątrz budynku.