izba przyjęć

izba przyjęć

Izba Przyjęć stanowi strategiczny punkt podmiotu leczniczego, ściśle współpracując ze wszystkimi oddziałami i komórkami szpitala świadczącymi usługi na rzecz pacjentów.
Izba Przyjęć usytuowana jest przy wejściu do w gmachu głównego Szpitala Miejskiego, przy ul. Komeńskiego 35. Wejście główne do budynku szpitala wyposażone jest w zadaszony podjazd dla karetek. Drugi podjazd, od strony parkingu, umożliwia bezkolizyjny dostęp do wind w celu transportu do Izby Przyjęć Chirurgii Dziecięcej, Izby Przyjęć Psychiatrycznej oraz pacjentów wymagających izolacji, a także towaru od dostawców usług.
Izba Przyjęć Chirurgii Dziecięcej oraz Izba Przyjęć Psychiatryczna są wyodrębnione od Głównej Izby Przyjęć.

Dane kontaktowe:

p. o. Kierownika - lek. med. Jacek Wójcik

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Katarzyna Bałdyga, tel. 55 239 44 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 239 44 44

Izba Przyjęć - tel. 55 239 46 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Izba Przyjęć (Ortopedyczna) - tel. 55 239 46 39

 
W skład Głównej Izby Przyjęć wchodzą:
 1. Rejestracja.
 2. Gabinet badań.
 3. Sala reanimacyjna z trzema  stanowiskami monitorowanymi.
 4. Sala  dwuosobowa  z węzłem sanitarnym  i prysznicem.
 5. Izolatka wyposażona w niezależny węzeł sanitarny z możliwością przyjęcia i obserwacji jednego pacjenta. 
 6. Gabinet zabiegowy.
 7. Przebieralnia dla pacjentów.
 8. Łazienka dla pacjentów.
 9. Toalety.
 10. Magazyn Depozytu Odzieży.
  
Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:
 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
 • przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.
Przyjęcia do szpitala odbywają się w trybie planowym lub nagłym.
Pacjenci, przyjmowani do szpitala w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu w oddziale, zgłaszają się w Izbie Przyjęć do Rejestracji, gdzie zakładana jest dokumentacja medyczna. 
Gabinet Badań jest punktem konsultacyjno - diagnostycznym, w którym lekarz może wykonać dodatkowe badanie kwalifikacyjne dla pacjentów przyjmowanych w trybie planowym.
Pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielane są w trybie nagłym świadczenia opieki zdrowotnej związane z diagnostyką i leczeniem, a gdy jest to konieczne, obejmują również zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.
 
Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są do oddziałów  poza kolejnością.
 
Do zadań Izby Przyjęć należy:
 • rejestracja osoby zgłaszającej się wraz z  kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
 • objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską w zależności stosownie do jego stanu oraz wykonanie niezbędnej diagnostyki i podanie leków,
 • przyjęcie  w trybie planowym lub nagłym i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do leczenia  lub  udzielenie porady i doraźnej pomocy chorym nie wymagającym hospitalizacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej oraz statystycznej,
 • prowadzenie depozytu rzeczy pacjentów.
Pacjenci zgłaszający się do szpitala  na planowe leczenie powinni zabrać ze sobą:
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty),
 • wyniki dotychczasowych badań / wypisy ze szpitala,
 • piżamę, szlafrok, obuwie zamienne,
 • przybory toaletowe.
W przypadkach nagłych szpital zapewnia pacjentom piżamy jednorazowego użytku.
 
Zabezpieczenie własności pacjenta:
 1. Odzież osobista pacjenta może być  przechowywana w magazynie szpitala.
 2. Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie szpitala.
 3. Depozyt jest dokumentowany, pacjent otrzymuje pokwitowanie o jego przyjęciu.
 4. W sytuacjach wyjątkowych (zabieg operacyjny, badanie diagnostyczne poza oddziałem) pacjent ma prawo przekazać swoje rzeczy do depozytu krótkotrwałego w oddziale szpitala.
 5. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta.
 
W lokalizacji Izby Przyjęć znajduje się gabinet Statystyki medycznej i udostępniania dokumentacji.

 

 

Izba Przyjęć znajduje się w gmachu głównym budynku Szpitala Miejskiego, przy ul. Żeromskiego 22. Główne wejście do szpitala wyposażone jest w zadaszony podjazd dla karetek.

Dane kontaktowe:

Pielęgniarka Koordynująca - Ewa Stokarska, tel. 55 230 42 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Rejestracja - tel. 55 625 72 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Punkt pielęgniarski - tel. 55 230 42 18,

FAX - 55 230 41 98.

W skład Izby Przyjęć wchodzą:

 1. Rejestracja.
 2. Gabinet zabiegowy ortopedyczny.
 3. Gabinet EKG.

Lekarze pracujący w Izbie Przyjęć mają do dyspozycji:

 • pracownię RTG,
 • diagnostykę labolatoryjną,
 • możliwość badań ultrasonograficznych.

Zadania Izby Przyjęć

 1. Kwalifikowanie do hospitalizacji chorych zgłaszających się ze skierowaniem.
 2. Przyjmowanie do szpitala chorych zakwalifikowanych do hospitalizacji.
 3. Udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w szpitalu lub zostali zakwalifikowanie do przyjęcia wpóźniejszym terminie.
 4. Transportu chorych w celu konsultacji lub badań diagnostycznych, kontynuacji leczenia w innej placówce służby zdrowia lub do miejsca zamieszkania wg aktualnie obowiązujących przepisów.
 5. Współorganizowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych itp. 

Każdy hospitalizowany pacjent ma prawo pozostawić w depozycie rzeczy wartościowe.

W zakresie organizacji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie miasta Elbląga Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu realizuje porady lekarskie i świadczenia pielęgniarskie w trybie wyjazdowym:
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, tel. 55 230 42 28

Koordynator - lek. Dariusz Paulo


Porady lekarskie i świadczenia pielęgniarskie trybie stacjonarnym oraz telefonicznie realizuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146,  telefon: 

dla dorosłych 55 23 95 711, 55 23 95 811

dla dzieci 55 23 95 817, 55 23 95 930, 55 23 95 643

 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od  poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: 

·         nagłego zachorowania;

·         nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

·         gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Procedura przyjęcia do szpitala

Warunkiem hospitalizacji jest posiadanie skierowania od lekarza POZ, lekarza specjalisty lub lekarza przychodni/lekarza przychodni przyszpitalnej z wyjątkiem świadczeń określonych w art. 58 ustawy z dnia 6. 02. 1997 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ginekologa i położnika, stomatologa, dermatologa, onkologa, psychiatry, lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz od tytoniu, dla osób zakażonych wirusem HIV, chorych na gruźlicę, dla kombatantów w zakresie chorób wojennych i obozowych.

W przypadku wypadku, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania zaświadczenia o przymusowej hospitalizacji świadczenia zdrowotne udzielane są przez szpital bez skierowania lekarza ubezpieczonego.

Dokumenty wymagane od pacjenta przy przyjęciu do szpitala:

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.