POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI OSOBISTYMI, PRZYWIEZIONYMI ZE SZPITALA

(RZECZY, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA SALI PACJENTA)

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 

 1. Rzeczy, których pacjent używał w szpitalu należy zapakować w czysty foliowy worek jednorazowy (może być to także worek jednorazowy rozpuszczalny)
 2. Po powrocie do domu rzeczy umieszczone w worku foliowym najlepiej poddać kwarantannie przez 48 godz. i rozpakować po tym czasie jak poniżej (rzeczy zapakowane w worek rozpuszczalny, bez wypakowania można bez kwarantanny wyprać zgodnie z zaleceniami poniżej)
 3. Rzeczy należy rozpakować i posegregować używając rękawiczek jednorazowych, nos i usta należy osłonić maską medyczną.
 4. Segregacji rzeczy osobistych należy dokonać na łatwo zmywalnej powierzchni, którą można łatwo zdezynfekować i najlepiej w pomieszczeniu, które można łatwo wywietrzyć.
 5. Przedmioty trwałe, należy zdezynfekować poprzez przetarcie ich powierzchni preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu ( można zakupić w aptece lub drogerii) lub wodą z mydłem. Obuwie używane w szpitalu (kapcie) najlepiej wyrzucić.
 6. Ubrania należy wyprać w pralce w oddzielnym praniu w 60° lub jeśli to niemożliwe to temp. 40°
 7. Buty umyć wodą z mydłem lub innym detergentem.
 8. Dokumentację papierową ze szpitala należy umieścić w foliowej koszulce, którą należy przetrzeć preparatem na bazie alkoholu.
 9. Po wykonaniu powyższych czynności należy zapakować odpady do jednorazowego worka, zdezynfekować powierzchnię, na której segregowano rzeczy przywiezione ze szpitala, otworzyć okno, aby pomieszczenie dobrze wywietrzyć, zdjąć rękawice, zdezynfekować ręce, poza pomieszczeniem, gdzie segregowano rzeczy zdjąć maskę medyczną wyrzucić do odpadów, zdezynfekować ręce.
 10. Po wykonaniu wszystkich czynności wziąć prysznic, umyć włosy, przebrać się w czyste ubranie. Ubrania, w których dokonywano segregacji wyprać w temp. 60° lub jeśli niemożliwe w 40° w osobnym praniu.

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ BLISKĄ, KTÓRA WRÓCIŁA DO DOMU PO HOSPITALIZACJI Z POWODU COVID-19 PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU IZOLACJI

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 1. Nie opuszczać miejsca pobytu do końca izolacji a w sytuacji kiedy jest to konieczne ze względów zdrowotnych należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. W momencie pogorszenia stanu zdrowia niezwłocznie wezwać karetkę informując o dodatnim wyniku SARS CoV-2 w celu przewiezienia do szpitala specjalnym transportem.
 3. 2x dziennie mierzyć temp. ciała i wypijać co najmniej 1.5L wody.
 4. W miarę możliwości nie kontaktować się z bliskimi zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym, starać się przebywać w osobnym pomieszczeniu, które należy często wietrzyć.
 5. Jeżeli kontakt bezpośredni jest nieunikniony należy zachować dystans 2 metrowy i zawsze zakładać maseczkę medyczną.
 6. Nie spotykać się z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego, nie przyjmować gości.
 7. Kontaktować się z otoczeniem za pomocą telefonu lub internetu.
 8. Jeżeli pacjent wymaga opieki osób trzecich, osoba która opiekuje się chorym przy kontakcie bezpośrednim przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, zmianie pampersa, karmieniu powinna założyć maseczkę ochronną i przyłbicę oraz rękawice i fartuch ochronny.
 9. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je preparatem alkoholowym (zawartość alkoholu 70%).
 10. Po skorzystaniu z toalety, prysznica, wanny, umywalki należy je umyć i zdezynfekować używając preparatów chlorowych (ACE, Domestos). Wodę w muszli klozetowej spuszczać przy zamkniętej klapie.
 11. Należy używać własnych ręczników i własnych przyborów toaletowych, które najlepiej trzymać w pokoju stałego przebywania.
 12. Często zmieniać pościel, ręczniki , bieliznę osobistą i prać je osobno w temp 60°.
 13. Należy często dezynfekować wszelkie powierzchnie dotykowe: blaty, uchwyty w kuchni, włączniki światła, klamki itp.
 14. Do spożywania posiłków najlepiej wydzielić naczynia i sztućce, które należy myć w gorącej wodzie lub w zmywarce w temp. 60°.

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ BLISKĄ, KTÓRA WRÓCIŁA DO DOMU PO HOSPITALIZACJI Z POWODU COVID-19 PO ZAKOŃCZENIU OKRESU IZOLACJI

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 

PACJENT PO PRZEBYTYM COVID-19 PO WYPISIE ZE SZPITALA POWINIEN PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 

 1. Po powrocie do domu należy wziąć prysznic, umyć ciało i włosy, ubrania i ręczniki wyprać.
 2. Przez co najmniej 48 godz. zachowywać dystans i izolację od osób współzamieszkujących oraz nie spotykać się z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego, nie przyjmować gości.
 3. W czasie kontaktu z innymi domownikami przez 48 godz. używać maski medycznej.
 4. Mieszkanie często wietrzyć.
 5. Blaty, uchwyty w kuchni, włączniki światła, klamki itp. przecierać wodą z detergentem lub preparatem na bazie alkoholu.
 6. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je preparatem alkoholowym (zawartość alkoholu 70%).
 7. Należy używać własnych ręczników i własnych przyborów toaletowych.
 8. Często zmieniać pościel, ręczniki, bieliznę osobistą.
 9. Naczynia i sztućce, które należy myć w gorącej wodzie lub w zmywarce w temp. 60°.
 10. Często sprzątać i dezynfekować toaletę, jeśli to możliwe używać oddzielnej toalety z pozostałymi domownikami. Po skorzystaniu z toalety, prysznica, wanny, umywalki należy je umyć i zdezynfekować używając preparatów chlorowych (ACE, Domestos). Wodę w muszli klozetowej spuszczać przy zamkniętej klapie.
 11. Jeżeli pacjent wymaga opieki osób trzecich, osoba która opiekuje się chorym przy kontakcie bezpośrednim przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, zmianie pampersa, karmieniu powinna zakładać maseczkę ochronną, przyłbicę oraz rękawice i fartuch ochronny przez co najmniej 48 godz. lub dłużej jeśli nadal utrzymują się objawy chorobowe (np. kaszel, biegunka).
środa, 03 marzec 2021 07:38

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Napisał

Udostępnianie dokumentacji medycznej

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona powinna złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji”.
W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej”.

 

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wg cennika pkt 11.5

konto: PKO BP S.A.O/Elbląg 19 1020 1752 0000 0202 0146 5483

tytułem "opłata za dokumentację medyczną (imię i nazwisko)" 

 

W trakcie pobytu na oddziale szpitalnym Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby wskazane.

Sprawowanie opieki wykonuje się w godzinach 8.00 – 20.00, w uzasadnionych przypadkach np. potrzeba dodatkowej opieki lub tzw. czuwania pobyt opiekuna po uzgodnieniu z lekarzem.

Włączenie ww. osób w opiekę powinno być możliwie najszersze, lecz nie obciążające innych pacjentów. Opieka świadczona jest dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.

Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Osoby sprawujące opiekę lub pacjent proszone są o poinformowanie lekarza/pielęgniarki o planowanym zakresie opieki, czasie i miejscu jej wykonywania.

Osoba wskazana przez pacjenta ustala zakres czynności opiekuńczych z lekarzem, pielęgniarką w danym oddziale.

Na oddziałach, na których przebywają dzieci, opiekę nad nimi mogą sprawować przedstawiciele ustawowi (lub inne osoby, upoważnione na podstawie przepisów prawa), a także osoby wskazane personelowi Szpitala bezpośrednio przez ww. opiekunów prawnych. Możliwy jest pobyt całodobowy rodzica z dzieckiem - opłata za łóżko wg cennika szpitala.

Opiekunowie mogą wykupić w czasie pobytu w szpitalu wyżywienie - opłata za wyżywienie wg cennika szpitala.

Wyżej wymienione zasady nie odnoszą się do oddziałów pooperacyjnych i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wizyty uzgadniane są z personelem indywidualnie.

Przez opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w oddziałach szpitalnych rozumie się,

w szczególności:

 • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych; czytanie na głos książek/gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • Zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa,
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
 • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p/odleżynowa,
 • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka,
 • Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów zgodnie z dietą (wyjątek: pacjenci nieprzytomni i mający problemy z połykaniem),
 • Pomoc w chodzeniu, staniu, wstawaniu z łóżka, siadaniu, zmianie pozycji (odwracania na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
 • Uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.
wtorek, 11 sierpień 2020 09:49

Opieka Duszpasterska

Napisał

Pacjenci mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownego.

W lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35:

Wyznanie Rzymsko – Katolickie:

Kapelan Szpitala Ks. Dariusz G. Paszkowski, Tel. 603 299 936

Msze Święte odprawiane są w Kaplicy Szpitalnej (III piętro):

Niedziela i święta – godz. 10.00
Środy – godz. 15.00

Istnieje możliwość zamówienia intencji mszalnej u księdza. Kapłan odwiedza chorych na życzenia, po przekazaniu informacji dyżurnej pielęgniarce lub kontakcie rodziny z księdzem. Obchód księdza odbywa się w niedziele i w środy przed i po Mszy Świętej.

W lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22:

Wyznanie Rzymsko – Katolickie:

Kapelan Szpitala Ks. dr Zdzisław Bieg, pilne wezwania przez Izbę Przyjęć, tel. 55 230 42 18

Msze Święte odprawiane są w Kaplicy Szpitalnej (I piętro):

Niedziele i święta – godz. 8.00
Dni powszednie – godz. 7.00

Komunia Święta po Mszy Świętej:

położnictwo i ginekologia, oddział chorób płuc: poniedziałek, środa, piątek;
ortopedia: wtorek, czwartek, sobota;
oddział chorób zakaźnych, zakład opiekuńczo-leczniczy: sobota;
oddziały dziecięce: niedziela;
[na życzenie pacjenta – codziennie]

Wyznanie Prawosławne:

Kapelan Szpitala Mariusz Antonowicz, tel. 502 209 352

Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu ze wskazanym przez siebie duchownym. W oddziałach szpitalnych dostępne są numery telefonów Parafii różnych wyznań. Kapłan odwiedza chorych na życzenia, po przekazaniu informacji dyżurnej pielęgniarce lub kontakcie rodziny z księdzem.

Lp Kościół Kontakt Adres
1. Kościół 
Rzymsko - Katolicki
Ks. Dariusz G. Paszkowski
Ks. dr Zdzisław Bieg

telefon: 603 299 936
telefon: 55 230 42 18 (Izba Przyjęć)

ul. Komeńskiego 35
ul. Żeromskiego 22
82 – 300 Elbląg

2.

Kościół Chrześcijan Baptystów

Pastor Paweł Kugler

telefon: 55 233 45 51 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.elblag.baptysci.pl
ul. gen. J. Bema 55 a, 82 – 300 Elbląg
3.

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Nowe Życie

Pastor Witold Kantorek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Sienkiewicza 3a, Elbląg
4.

Parafia Ewangelicko - Augsburska (luterańska) w Elblągu

Proboszcz ks. Marcin Pilch

ttelefon:55 236 23 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.luteranie.pl

ul. Kos. Gdyńskich 25, 82 – 300 Elbląg,
5. Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia Jana Chrzciciela w Elblągu 
ks. proboszcz Andrzej Sroka
telefon: 055 234 38 33
kom. 601 625 496
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cerkiew-elblag.pl
ul. Poznańska 2a, 82 – 300 Elbląg,
6. Świadkowie Jehowy Marceli Loll,
tel. +48 506 273 833
 

 

Relikwia

W kaplicy Szpitala przy ul. Żeromskiego 22 znajduje się relikwiarz z relikwią Św. Jana Pawła II, która została przekazana Szpitalowi w 2015 r. przez Kardynała Stanisława Dziwisza. Relikwię stanowi kropla krwi naszego Patrona, a jej autentyczność potwierdzona jest certyfikatem.

wtorek, 11 sierpień 2020 09:48

Wizyta w przychodni

Napisał
 • Informacje o Przychodni Specjalistycznej
  Rejestracja do lekarzy specjalistów może odbywać się - osobiście lub telefonicznie, nr telefonu 55-533-03-30 oraz dla połączeń telefonii komórkowej 459 595 995, w godzinach: 11.00 – 15.00 od poniedziałku do czwartku; 9.00 – 13.00 w piątek
  Przychodnia przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych:
  • wejście do Przychodni Specjalistycznej ma podjazd,
  • w budynku znajdują się 2 windy osobowe i 2 windy towarowe
  • na każdym piętrze znajdują się sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie szpitala i przychodni.
 • Skierowanie nie jest wymagane do:
  • ginekologa i położnika,
  • dentysty,
  • wenerologa,
  • onkologa,
  • psychiatry
 • Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument ubezpieczenia zdrowotnego:
  • aktualną legitymację emeryta lub rencisty,
  • legitymację ubezpieczeniową z aktualną datą (do 30 dni) i pieczątką pracodawcy,
  • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę (z ostatniego miesiąca),
  • aktualną zaświadczenie z zakładu pracy,
  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie lub legitymację wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał,
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotna, w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważną legitymację studencką wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia, aktualną legitymację rodzinną
  Przy braku dokumentu ubezpieczenia, może on być przedstawiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. Niedostarczenie tego dokumentu może spowodować obciążenie pacjenta kosztami leczenia.
 • Przyjęcie pilne i planowe: Pacjenci przyjmowani są w trybie pilnym i planowanym. Adnotacja o trybie przyjęcia jest na skierowaniu.
  Przyjęcie planowane - Ustalenie terminu wizyty u specjalisty odbywa się w rejestracji przychodni w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  Przyjęcie pilne - odbywa się w dniu zgłoszenia pacjenta lub w najbliższym możliwym terminie (termin ustala lekarz).