Uncategorised

Uncategorised (7)

poniedziałek, 29 styczeń 2024 12:07

awaria

Napisał

 

z powodu awarii rejestracja przez e-portal jest aktuanie niedostępna

 

za utrudnienia przepraszamy

wtorek, 27 lipiec 2021 11:16

Informacja dla przedstawicieli handlowych

Napisał

Zasady organizacji spotkań i przedstawiania informacji handlowych dotyczących produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na terenie
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

 1. Spotkania z osobami uprawnionymi do wystawiania recept, szkolenia oraz prezentacje przygotowywane przez przedstawiciel firm rozprowadzających produkty lecznicze / wyroby medyczne mające na celu przedstawianie informacji handlowych nie mogą utrudniać prowadzenia działalności przez Szpital i mogą odbywać się na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu wyłącznie poza godzinami pracy osób, do których są kierowane.
 2. Wizyty mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego. Każde kolejne spotkanie wymaga odrębnej zgody.
 3. Spotkania, szkolenia oraz prezentacje skierowane wyłącznie w kierunku personelu pielęgniarskiego odbywają się po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
 4. W celu uzyskania zgody na organizację spotkania, przedstawiciel firmy rozprowadzającej produkty lecznicze / wyroby medyczne składa w sekretariacie Szpitala wniosek (załącznik nr 1). Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym spotkaniem.
 5. Organizacja szkolenia wymaga dołączenia do wniosku stanowiącego załącznik nr 2  szczegółowego programu planowanego wydarzenia.
 6. Dopuszcza się składanie skanu wniosków drogą elektroniczną.

Wnioski:

Załącznik nr 1 (PDF)
Załącznik nr 1 (Word)

Załącznik nr 2 (PDF)
Załącznik nr 2 (Word)

poniedziałek, 29 marzec 2021 11:51

cennik usług

Napisał

CENNIK WYBRANYCH USŁUG

 

cennik usług Szpitala Miejskiego sw JP II - (format.pdf)

 

 

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wg cennika pkt 11.5

konto: PKO BP S.A.O/Elbląg 19 1020 1752 0000 0202 0146 5483

tytułem "opłata za dokumentację medyczną (imię i nazwisko)" 

poniedziałek, 29 marzec 2021 08:18

deklaracja dostępności

Napisał

Deklaracja dostępności

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów, informacji, zdjęć, filmów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, służą do realizacji bieżących zadań szpitala;
 • informacje prezentowane na stronie internetowej nie posiadają plików w postaci tekstów odczytywanych maszynowo oraz nagrań treści w języku polskim, w tym
  w języku migowym;
 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-22

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (55) 239 44 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia niedostępnej informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. J.A.Komeńskiego 35
  Warmińsko-Mazurskie, Polska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (55) 239 44 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

niedziela, 14 marzec 2021 17:51

ochrona danych osobowych

Napisał

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Komeńskiego 35

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Waldemara Adamowicz, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

sobota, 01 styczeń 2011 00:00

What's New in 1.5?

Napisane przez

This article deliberately archived as an example.

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

In Joomla! 1.5, you''ll notice:

 • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
 • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
 • Extended integration of external applications through Web services
 • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
 • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
 • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions