WYBIERZ NAJLEPSZE USŁUGI ZDROWOTNE

Wybierz najlepszych

W roku 2018 nasz szpital znalazł się na wysokim szóstym miejscu w rankingu szpitali wojewódzkich w  województwie warmińsko-mazurskim.  Obecnie szpital ma ponad
500 łóżek na 16 oddziałach, zatrudnia blisko 1000 osób, z czego ponad 800 stanowią  pracownicy medyczni . Co roku szpital dokonuje około 25 tys. hospitalizacji.

LECZENIE MEDYCZNE

Rocznie szpital wykonuje

ponad 25 tys. hospitalizacji

POMOC W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Szpital posiada 4 zespoły wyjazdowe

INTENSYWNA OPIEKA

W szpitalu znajdują się dwa oddziały

intensywnej opieki medycznej

KWALIFIKOWANI LEKARZE

W szpitalu zatrudnionych jest

blisko 100 lekarzy

JESTEŚMY EKSPERTAMI W DZIEDZINIE MEDYCZNEJ

Dyrektor Szpitala
lekarz Mirosław Gorbaczewski.

tel. (55) 239-44-00
e-mail: sekretariat.ess@elblag.com.pl

- Mirosław Gorbaczewski  -

- Mirosław Gorbaczewski -

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa
lekarz Jacek Wójcik

tel. (55) 239-44-01
e-mail: jwojcik.ess@elblag.com.pl

- Jacek Wójcik -

- Jacek Wójcik -

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ambulatoryjnego
lekarz Dariusz Paulo

tel. (55) 230-41-97
e-mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

- Dariusz Paulo -

- Dariusz Paulo -

 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
Arletta Peplińska

tel. (55) 239-44-07
e-mail: apeplinska.ess@elblag.com.pl

- Arletta Peplińska -

- Arletta Peplińska -

Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Finansowych/Główna Księgowa
Małgorzata Kościn

tel. (55) 230-41-55
e-mail: m.koscin@szpitalmiejski.elblag.pl

Małgorzata Kościn

Małgorzata Kościn

Rzecznik Prasowy Szpitala/Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Małgorzata Adamowicz

tel. (55) 239-44-49
e-mail: madamowicz.ess@elblag.com.pl

Małgorzata Adamowicz

Małgorzata Adamowicz