czwartek, 04 luty 2021 19:06

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

E-pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - projekt rozliczony i zakończony 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Całkowity koszt projektu – 2 337 995,22 PLN

Poziom dofinansowania – 85,00% kosztów kwalifikowanych

Kwota współfinansowania ze środków EFRR – 1 958 970,57 PLN

Poziom wkładu własnego (15,00%) – 345 700,74 PLN

 W celu rozbudowania cyfrowego systemu informacji telemedycznej w Szpitalu realizowany jest projekt kompleksowej informatyzacji. Realizacja programu odbywa się przy użyciu nowego sprzętu informatycznego i sieci wewnątrzszpitalnej. Umożliwia to prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ale także elektroniczną obsługę szpitala.

Projekt zakłada jednocześnie wdrożenie usług on-line przeznaczonych dla pacjentów Szpitala oraz poradni i pracowni specjalistycznych. Internetowa usługa rozpoczyna się w momencie elektronicznej rejestracji i kończy na uzyskaniu przez pacjenta wyników badań lub w przypadku hospitalizacji, po uzyskaniu wypisu.

System teleinformatyczny będzie odpowiednio zabezpieczony, zapewniając bezpieczeństwo danych oraz zachowanie tajemnicy lekarskiej. Umożliwi także udzielanie odpowiedzi na pytania wysyłane drogą elektroniczną.

Dostępne rozwiązania pozyskane dzięki realizacji projektu usprawnią pracę Szpitala, skracając czas wypełniania dokumentacji medycznej związanej z hospitalizacją, umożliwiając natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o stanie pacjenta, przebiegu jego leczenia, ale także poprawią jakość kontroli procesu leczenia.

               

 Bez tytugeełu

Wdrożenie kompeksowego zintegrowanego systemu informatycznego w 110 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu - projekt rozliczony i zakończony

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Całkowity koszt projektu – 2 425 789,28 PLN
Poziom dofinansowania – 85,00% kosztów kwalifikowanych.
Kwota współfinansowania ze środków EFRR - 2 061 920,88 PLN
Poziom wkładu własnego (15%) - 363868,41 PLN

W wyniku realizacji założeń zawartych w projekcie nastąpi natychmiastowe zwiększenie dostępności pacjenta do usług medycznych, możliwość szybkich konsultacji między specjalistami, natychmiastowe przekazywanie wyników badań diagnostycznych  w wyniku całkowitego skomputeryzowania pracowni diagnostycznych współpracujących  z poszczególnymi oddziałami Szpitala i Izbą Przyjęć. 

Wdrożenie niniejszego przedsięwzięcia umożliwi łatwiejsze i bezbłędne generowanie danych statystycznych o ilości udzielonych świadczeń medycznych oraz ułatwi sposób rozliczania się jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rezultaty projektu będą także wykorzystywane do konsultacji w innych dziedzinach medycznych. Wprowadzenie systemu informatycznego ułatwi prowadzenie wymiany danych, prowadzenie konferencji z udziałem obrazów z urządzeń cyfrowych (RTG) czy dokumentacji elektronicznej.

Dzięki kompleksowemu systemowi informatycznemu możliwe będzie utworzenie m. in.  stałych miejsc (punktów) dostępu do Internetu na terenie Szpitala. Ułatwi to Pacjentom korzystanie z sieci Internet (tzw. e–szpital). Jednocześnie zostanie uruchomiona profesjonalna strona internetowa (www). Wprowadzony zostanie także system rejestracji pacjenta przy użyciu sieci internetowej: (pacjent indywidualnie będzie mógł wybrać dla siebie dogodny termin wizyty u specjalisty).

Korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki budowie e-Platformy polegać będą na usunięciu problemów oraz stopniowym osiąganiu celów założonych przez Szpital dla projektu. 

Realizacja projektu przyczyni się rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozbudowę systemu informacyjnego ponieważ: 

  • wpływa na rozbudowę zasobów informacyjnych dostępnych publicznie;
  • wykorzystuje techniki informacyjne i komunikacyjne (ICT) w celu zabezpieczenia środowiska lub poprawy jakości życia;
  • zapewnia podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych w/pomiędzy organizacjami/instytucjami;
  • projekt zakłada przełożenie części zasobów analogowych na formę cyfrową i udostępnianie ich w Internecie, - projekt przewiduje rozbudowę sprawnej organizacji wewnętrznej, projekty wymiany informacji (back-office) oraz budowę sprawnej obsługi obywateli (front-office)

 

 Bez tytugeełu

Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu – projekt rozliczony i zakończony

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

Całkowity koszt projektu – 2 149 257,88 PLN

Poziom dofinansowania – 85,00% kosztów kwalifikowanych

Kwota współfinansowania ze środków EFRR – 1 504 480,50 PLN

Poziom wkładu własnego (15,00%) – 644 777,38 PLN

W trakcie trwania projektu przeprowadzono remont dachów budynków szpitalnych. Wymieniono istniejące pokrycia dachowe, elementy więźby dachowej, rynny i rury spustowe oraz wykonano deskowanie i obróbki blacharskie. Odtworzono też nieczynny zegar szpitalny, wykonując remont wieżyczki. Zamontowano nowy mechanizm zegarowy i odrestaurowano tarcze zegarowe wraz ze wskazówkami.

Czytany 3749 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 marzec 2022 06:22
Zaloguj się, by skomentować