czwartek, 04 luty 2021 19:05

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Modernizacja, zakup sprzętu diagnostycznego i dystrybucja obrazu cyfrowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej - projekt rozliczony i zakończony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym


Beneficjent: 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
Wartość projektu: 3 995 351,18 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 396 048,50 PLN

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Elblągu otrzymał dofinansowanie projektu pod tytułem "Modernizacja, zakup sprzętu diagnostycznego i dystrybucja obrazu cyfrowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej". Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-057/08-00 z dnia 11.03.2010r. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, tj. 3 396 048,50 PLN.
W wyniku realizacji projektu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przeprowadzone zostaną następujące prace:

 1. Zakup wyposażenia do Zakładu Diagnostyki Obrazowej
  • Zakup analogowego, stacjonarnego, uniwersalnego, zdalnie sterowanego aparatu RTG do zdjęć i prześwietleń -TELEKOMANDO,
  • Zakup systemu tomografii komputerowej całego ciała szesnastowarstwowego
 2. Prace remontowe w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  • wymiana instalacji C.O. z grzejnikami,
  • wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
  • wymiana instalacji wod.-kan.,
  • wymiana okładzin ściennych i podłogowych,
  • wymiana stolarki drzwiowej,
  • wydzielenie pomieszczenia dla pracowników RTG,
  • wydzielenie pokoju socjalnego,
  • wzmocnienie stropów pod Tomograf Komputerowy,
  • wykonanie pomieszczenia WC dla personelu i pacjentów,
  • malowanie pomieszczeń
 3. Wprowadzenie usługi teleradiologii
  • zakup komputerów do dystrybucji obrazu - 3 sztuki,
  • zakup opisowych stacji komputerowych 4 sztuki

Realizacja projektu jest szczególnie istotna ponieważ będzie miała wpływ na:

 • Usprawnienie procesu diagnostycznego;
 • Rozszerzenie oferty diagnostycznej w zakresie tomografii komputerowej;
 • Całodobowe zabezpieczenie diagnostyki i opisów badań;
 • Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób zawodowych.

W dniu 17.09.2010 roku podpisaliśmy Umowę z firmą Alteris na realizację Projektu.
Przystąpiono do realizacji Zadania nr 5 pt. " Roboty budowlane", i Zadania nr 6 pt. "Wyposażenie obiektu/Zakup sprzętu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu.

Czytany 4763 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 marzec 2022 06:21
Zaloguj się, by skomentować