REJESTRACJA TELEFONICZNA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

TEL. 555 330 330

Szczepienia przeciwko COVID-19  -  Wybór menu „0”  poniedziałek – piątek 8.00-14.00

Medycyna Pracy - Wybór menu „1” poniedziałek - piątek 12.00-14.00

Poradnie przy ul. Komeńskiego 35  -  Wybór menu   „3  

 

            - WEW. „1”świadczenia komercyjne,

                                   poniedziałek – piątek 9.00-10.30

            - WEW. „2”ginekolog,

                                   poniedziałek i środa 8.00 – 12.00

                                   wtorek 13.00 – 16.30

                                   czwartek 9.00 – 11.00

                                   piątek 8.00 – 11.00

            - WEW. „3”pozostali specjaliści,

                                   poniedziałek – czwartek 7.30 – 14.00

                                   piątek 8.00 – 13.00

             - WEW. „0”powrót do głównego MENU

 

Poradnie przy ul. Żeromskiego 22  - Wybór menu   „4”

 

            - WEW. „1” poradnia chirurgiczna,    

                poniedziałek -  piątek 7.30 – 10.00

            - WEW. „2”  poradnia chorób płuc i gruźlicy,

                poniedziałek – piątek 10.00 – 12.00

            - WEW. „3” poradnia chorób zakaźnych,

                poniedziałek – środa 8.00 – 14.00

                czwartek – 11.00 – 14.00

                piątek 8.30 – 13.00

 

Uwaga !  Poradnia Chirurgi Urazowo Ortopedycznej przy ul. Żeromskiego 22 posiada odrębny numer telefonu – (55) 230 41 17

 

    MOŻLIWE OKRESOWE MODYFIKACJE GODZIN REJESTRACYJNYCH.

Gabinet nr 35 - Przychodnia Specjalistyczna, zlokalizowana przy ul. Komeńskiego 35

Poradnia czynna:

Poniedziałek 14:00-18:00

Wtorek 14:00-18:00

Środa 10:00-14:00

Lekarz przyjmujący:

  • Majewska Joanna

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA: 555 33 03 30 wew. 3

Od 18 lipca 2022 r. w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu funkcjonuje

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA dla DZIECI,
zlokalizowana przy ul. Komeńskiego 35,
w Przychodni Specjalistycznej, gabinet nr 35

Lekarz przyjmujący: lek. Joanna Majewska

Poradnia czynna:

Poniedziałek 14:00-18:00

Wtorek 14:00-18:00

Środa 10:00-14:00

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA
555 33 03 30 wew. 3

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni:

 

 - lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Izbie Przyjęć, Oddziale Chirurgii Dziecięcej do pracy w podstawowej ordynacji i/lub na dyżury medyczne;

- technika elektroradiologii/inspektora ochrony radiologicznej do pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;

- diagnostę laboratoryjnego do pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt z pod numerem telefonu (55) 239-44-02 lub (55) 625-72-68.

Serdecznie zapraszamy.

 

Gabinet nr 35 - Przychodnia Specjalistyczna, zlokalizowana przy ul. Komeńskiego 35

Poradnia czynna:

Poniedziałek 8:00-14:00

Wtorek 8:00-14:00

Środa 14:00-18:00

Lekarz przyjmujący:

  • Zipser Cezary

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA: 555 33 03 30 wew. 3

  Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że w czwartek 23 czerwca 2022 roku zakończył życie Władysław Król inicjator powstania, współzałożyciel i członek a następnie członek honorowy Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech” przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

   Na Walnym Zebrania członków Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech” w dniu 29.04.2016 r. Uchwałą Nr 11/2016 nadano tytuł: „Honorowy członek Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech” Władysławowi Królowi byłemu Dyrektorowi Szpitala, założycielowi Stowarzyszenia.

   Płk lek. Władysław Król był jednocześnie inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”, które rozpoczęło swoją działalność 08.10.2001r. na terenie 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu jako Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym, a od stycznia 2003 roku jako Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy 110 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią, a 15.07.2004r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

  Władysław Król był zawsze wsparciem dla Zarządu Stowarzyszenia, współorganizowaliśmy wspólnie ze Szpitalem tzw. Białe Soboty dla Elblążan, organizowaliśmy Konferencje o tematyce zdrowotnej, uczestniczyliśmy w Grantach i Projektach organizowanych przez miasto i województwo.

   Władysław Król utrzymywał bardzo dobre kontakty z nami mimo przejścia na emeryturę.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”  składają Rodzinie wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci.

Wł Król

 

1656490929753

 

   Z żalem, smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że w czwartek 23 czerwca 2022 roku zakończył życie Władysław Król wieloletni pracownik naszego Szpitala, Z-ca Komendanta a później Komendant i Dyrektor 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu.

  Płk lek. Władysław Król rozpoczął służbę wojskową w 1966 roku. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi w roku 1973. Po studiach przyjechał do Garnizonu Elbląg, gdzie odbył staż podyplomowy w naszym Szpitalu, a następnie został skierowany do służby w Batalionie Remontowym przy ul. Królewieckiej.

  Rozpoczął specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i w związku z tym został szybko przeniesiony do nowo tworzonego Oddziału Intensywnej Terapii. Przez krótki czas pełnił obowiązki ordynatora tego oddziału.

  W trakcie służby wojskowej w 1991 r. brał udział w zabezpieczeniu medycznym Sił Międzynarodowych operacji „DESERT STORM" w Zatoce Perskiej oraz misji pokojowej ONZ w 1994 r. w Libanie.

  Potrzeby kadrowe spowodowały jego przeniesienie na stanowisko Kierownika Stacji Krwiodawstwa. Uzyskał kolejne specjalizacje z organizacji ochrony zdrowia wojsk oraz transfuzjologii klinicznej. Pnąc się po szczeblach kariery służbowej pełnił wiele lat funkcję zastępcy Komendanta Szpitala ds. lecznictwa, a w kwietniu 2000 roku został Komendantem 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu.

  Czas, w którym Władysław Król objął dowodzenie 110 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Elblągu nie był łatwy. Był to okres, kiedy decydenci w Warszawie doszli do wniosku, że szpitali wojskowych w Polsce jest za dużo. Komendant Władysław Król był tym, który podjął się trudnego zadania restrukturyzacji.

  Czas jego kierowania 110 Szpitalem Wojskowym to również okres wielu pozytywnych i widocznych do dzisiaj zmian. W 2003 r. jako pierwszy Szpital Wojskowy w Polsce uzyskaliśmy Certyfikat zarządzania jakością i środowiskiem ISO, który utrzymujemy do dzisiaj. Z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II w Elblągu 6 VI 1999 r. ppłk lek. Władysław Król koordynował całością zabez­pieczenia medycznego na terenie lotniska. Był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”.

  Utrzymywał bardzo dobre kontakty z jednostkami wojskowymi, innymi szpitalami, instytucjami m.in. kulturalnymi i elbląskimi zakładami pracy. Płk lek. Władysław Król był wierny tradycji wojskowej, dbał o honor munduru żołnierza polskiego.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

 

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni:

 

- diagnostę laboratoryjnego do pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt z pod numerem telefonu (55) 239-45-21 lub (55) 239-45-27.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych, chcąc jak najlepiej pełnić swoją rolę na lokalnym rynku usług społecznych w Elblągu przystępuje do badania, którego wyniki będą wykorzystane w celu podsumowania pierwszego roku działalności instytucji  i zaplanowaniu dalszego rozwoju.

Zachęcamy mieszkańców Elbląga do wypełnienia ankiety, link znajduje się poniżej.:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSBc6X_h-vM2QDIJSe5jU8wSQqzpjLJ9THsmaGUryq3_5F7g/viewform

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni:

 

- lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Izbie Przyjęć, Oddziale Chirurgii Dziecięcej do pracy w podstawowej ordynacji i/lub na dyżury medyczne.

- technika elektroradiologii do pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt z pod numerem telefonu (55) 239-44-02 lub (55) 625-72-68.