Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej znajduje się na I piętrze w głównym budynku Szpitala przy ulicy Komeńskiego 35 w Elblągu. W ramach hospitalizacji prowadzone jest leczenie chirurgiczne pacjentów przyjmowanych głównie w trybie planowym, część zabiegów operacyjnych wykonywanych jest w trybie doraźnym w ramach pełnionych ostrych dyżurów. W Oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Leczenie chirurgiczne prowadzone jest z zastosowaniem nowoczesnych technik chirurgicznych i wideochirurgii. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi możliwe jest wykonanie operacji poprzez niewielkie (kilku - kilkunastomilimetrowe) nacięcia, co skutkuje pozostawieniem minimalnych blizn, mniejszym bólem pooperacyjnym oraz krótszym okresem rekonwalescencji.

Zespół specjalistów pracujących w Oddziale stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc aktywny udział w krajowych i międzynarodowych warsztatach i konferencjach, co skutkuje poszerzaniem profilu wykonywanych zabiegów i technik operacyjnych.
W Oddziale wykonywane są:
• Operacje górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy (ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych).
• Operacje pęcherzyka żółciowego (metodą klasyczną i laparoskopową), dróg żółciowych, wątroby i trzustki
• Operacje tarczycy (w chorobach nowotworowych i nienowotworowych)
• Operacje piersi (w zmianach łagodnych i nowotworowych, w tym zabiegi onkoplastyczne w raku piersi, zabiegi oszczędzające pierś /BCT/ i pachę z oznaczeniem węzła wartowniczego)
• Operacje przepuklin pachwinowych, udowych oraz brzusznych (w tym pooperacyjnych)
• Operacje proktologiczne (hemoroidy, przetoki okołoodbytnicze)
• Biopsja wycinająca w czerniaku skóry oraz biopsja węzła wartowniczego (metodą radioizotopową i barwnikową)
• Operacje na układzie chłonnym (diagnostyczne wycięcie węzła chłonnego, limfadenektomia pachowa, limfadenektomia pachwinowo-biodrowa)
• Operacje diagnostyczne w chorobach nowotworowych: biopsja węzła chłonnego wartowniczego (metodą radioizotopową i barwnikową), pobieranie wycinków narządowych - biopsja cienkoigłowa (BAC), gruboigłowa (BAG), mammotomiczna (VABB) – pod kontrolą USG, usuwanie zmian skórnych z wykorzystaniem technik operacyjnych chirurgii plastycznej
• Wszczepianie portów naczyniowych do chemioterapii
• Operacje w ostrych schorzeniach jamy brzusznej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, niedrożności i perforacje przewodu pokarmowego) oraz urazach klatki piersiowej i brzucha
Znaczną część operacji wykonujemy metodami małoinwazyjnymi, część zabiegów wykonywanych jest w ramach tzw. „chirurgii jednego dnia”.
Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz staży specjalizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej.
Leczenie chirurgiczne chorób nowotworowych prowadzone jest zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zaleceniami, w tym z zastosowaniem przedoperacyjnej radioterapii i chemioterapii. Oddział ściśle współpracuje z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Zespół Pielęgniarski chcąc zapewnić swoim pacjentom wysoką jakość świadczeń medycznych systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukierunkowane one są głównie na specyfikę oraz profil oddziału.
Zależy nam na uzyskaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na indywidualne, profesjonalne zaopiekowanie się pacjentem leczonym w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej.
W planowaniu i realizacji procesu pielęgnowania pacjentów wykorzystywane są umiejętności i kwalifikacje z zakresu kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, kursów kwalifikacyjnych między innymi w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz szerokiej gamy kursów specjalistycznych wymaganych do uzyskania profesjonalnej wiedzy z zakresu dziedzin związanych z występującą często wielochorobowością u pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń medycznych oferowanych przez oddział.

Dane kontaktowe:

Koordynator - lek. Wojciech Skonieczny specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej tel. 55 239 44 30

Z-ca Koordynatora – lek. Przemysław Babraj specjalista chirurgii ogólnej tel. 55 239 44 33

Pielęgniarka Oddziałowamgr piel. Helena Dziekańska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz organizacji i zarzadzania, koordynator ds. onkologii
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego dla województwa Warmińsko-Mazurskiego (1.07.2021- 30.06.2026) – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 239 46 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - mgr piel. Beata Kaźmierczak tel. 55 239 44 31

Asystenci oddziału - tel. 55 239 44 33

dr n. med. Bartosz Skonieczny specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. Wojciech Gajecki specjalista chirurgii ogólnej
lek. Piotr Olejniczak specjalista chirurgii ogólnej
lek. Janusz Pryjomski specjalista chirurgii ogólnej
lek. Magdalena Prusak specjalista chirurgii ogólnej
lek. Marta Maksymiuk specjalista chirurgii ogólnej

lek. Natalia Cop rezydent

lek. Kamil Jabłoński rezydent

lek. Nataliia Zakalnytska rezydent

Sekretarka medyczna – mgr Patrycja Szymanowska
tel. 55 239 44 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżurka pielęgniarek - tel. 239 44 31

 Podziękowania dla zespołu lekarskiego

źródło: Pomorski Magazyn Lekarski 6.2022

Pododdział Chirurgii Ręki

Dominującym specjalistycznym zadaniem o ponadregionalnym znaczeniu jest całościowa ostra i rekonstrukcyjna chirurgia ręki włącznie z mikrochirurgią nerwów i naczyń obwodowych, chirurgią schorzeń reumatologicznych i wad wrodzonych lub nabytych ręki. Obszerny zakres powyższych operacji jest możliwy także w trybie ambulatoryjnym.

Dane kontaktowe:

Koordynator - lek. Mirosław Kulmaczewski, tel. 55 239 44 62,

Pielęgniarka Oddziałowa - Violetta Lewicka, tel. 55 239 45 82,

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 239 44 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabinet lekarski - tel. 55 239 44 62,

Sekretariat - tel. 55 239 45 82.

 

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej zapewnia wysoki poziom opieki i terapii pacjentom ze schorzeniami układu nerwowego, narządów ruchu i chorobami przewlekłymi wymagającymi rehabilitacji stacjonarnej.
Głównym celem wysoko wykwalifikowanej kadry oddziału jest pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej, na danym etapie choroby sprawności i samodzielności.
Pacjenci Oddziału korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych, które obejmują następujące działy: kinezyterapia, elektoterapia, laseroterapia, elektromagnetoterapia, światłolecznictwo, hydroterapia, masaż leczniczy.

Dane kontaktowe:

Ordynator - lek. Ewa Bieg, tel. 55 239 44 84,

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr piel Zyta Kemska - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, tel. 55 239 44 83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 239 44 81,

Gabinet lekarski - tel. 55 239 44 84, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarka medyczna - tel. 55 239 44 85,

Sala zajęć terapeutycznych - tel. 55 239 44 86.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych jest odziałem wielospecjalistycznym zajmującym się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobami z zakresu szeroko pojętych schorzeń internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca i chorób układu pokarmowego.
Lekarze specjaliści prowadzą w nim nieinwazyjną diagnostykę układu krążenia z możliwością:
- wykonania 24 godz. rejestracji czynności serca metodą Holtera EKG,
-24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego (AMBP)
- echokardiografii
-testów wysiłkowych
W oddziale funkcjonuje Sala Intensywnej Opieki ( 5 łóżek) do nadzoru nad pacjentami w stanach zagrożenia życia, gdzie odbywa się nieinwazyjne monitorowanie.
Prowadzone jest leczenie farmakologiczne schorzeń serca i układu krążenia oraz elektroterapia – wykonujemy kardiowersję elektryczną w znieczuleniu prowadzonym przez anestezjologa.
Oddział posiada pracownię endoskopową w związku z czym wykonuje badania i zabiegi endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W ramach prowadzonej działalności personel oddziału aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych umożliwiających prowadzenie terapii z zastosowaniem procedur niedostępnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ważną częścią działalności oddziału jest diagnostyka chorób nowotworowych prowadzona we współpracy z działem diagnostyki obrazowej. Wykonujemy badania Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego( badania jamy brzusznej, klatki piersiowej, głowy). Współpracujemy z Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wykonując biopsję narządów pod kontrolą USG.
Nieocenionym wsparciem dla personelu lekarskiego oraz dla hospitalizowanych pacjentów i ich rodzin jest zawsze gotowy do pomocy wykształcony i cechujący się wysokim poziomem empatii personel pielęgniarski. W planowaniu i realizowaniu procesu pielęgnowania wykorzystywane są kwalifikacje z zakresu kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, internistycznego oraz opieki paliatywnej. Wymieniając wszystkich pracowników nie sposób pominąć opiekunów medycznych, sekretarek, oraz pracowników Działu Higieny Szpitalnej bez których praca całego zespołu byłaby niemożliwa.

Dane kontaktowe:
Koordynator: lek. Anna Maria Nej, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii tel. 55 239 44 50

Pielęgniarka Oddziałowa- mgr piel.Marzena Miecznikowska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego tel.55 239 44 56; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 239 44 51,

Asystenci oddziału - tel. 55 239 44 53, 55 239 45 91,

Sekretariat oddziału - tel. 55 239 44 55 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabinet endoskopowy - tel. 55 239 44 58

W oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego szpitala pracuje 5 lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 13 pielęgniarek.

Rocznie wykonuje się 4 tysiące znieczuleń ogólnych i regionalnych oraz prowadzi się analgezję bólu.

Dane kontaktowe:

Koordynator - lek. Sławomir Głowacki, tel. 55 239 44 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej - Małgorzata Stryjewska, tel. 55 230 42 22,

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 230 41 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

to pilotaż trwający do końca 2022. W Elblągu działa od 01.07.2018 roku, swoim zasięgiem obejmuje Elbląg i powiat elbląski.

Działalność skierowana jest do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia ). Zapewniamy kompleksową opiekę psychiatryczną w oddziale stacjonarnym, pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej i dziennej.

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego wchodzą dwa

 

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO–KOORDYNACYJNE

czynne od godz. 8.00 –18.00 od poniedziałku do piątku.

 

Elbląg ul. Komeńskiego 35 tel. 504-478-461 - wskazane wcześniejsze umówienie

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Elbląg ul. Królewiecka 195 tel. 55 232 67 27

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Poradania Zdrowia Psychicznego - Elbląg, ul.Komeńskiego 35 – tel. 55 239 44 78

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego - Elbląg ul. Królewiecka 195 – tel. 55 232 67 27

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego - Pasłęk ul. Kopernika 24 A – tel. 55 249 15 43

 

Zespół Leczenia Środowiskowego – tel. 55 239 44 78

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Elblągu – tel. 55 239 44 65

Izba Przyjęć tel. 55 239 44 20

 

W programie Centrum Zdrowia Psychicznego znajdują się zadania polegające przede wszystkim na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychiatrycznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich stygmatyzacji i dyskryminacji. CZP świadczy kompleksową i zintegrowaną pomoc psychiatryczną poprzez konsultację, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi. Podmiotem odpowiedzialnym jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. Dla zapewnienia prawidłowego udzielania świadczeń oraz w celu zapewnienia niezbędnego oparcia społecznego, wspomagania aktywności i uczestnictwa społecznego CZP współpracuje również z instytucjami zewnętrznymi.

Działalność CZP koordynuje Koordynator CZP podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Adres: Centrum Zdrowia Psychicznego Elbląg ul.Komeńskiego 35

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00

 

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba:

- masz kłopoty ze spaniem, nie możesz zasnąć, śpisz zdecydowanie za dużo;

- masz skoki nastroju od ogromnej euforii po stany depresyjne;

- masz lęki, fobie, ataki paniki;

- towarzyszy ci rozdrażnienie, silniejsze odbieranie dźwięków;

- czujesz utratę chęci życia, atakują ciebie myśli samobójcze;

- masz nagłe skoki wagi – utrata jej lub przybieranie na niej;

- odczuwasz chęć izolacji;

- kompulsywne wykonujesz jakieś czynności;

- towarzyszy ci lęk czy smutek odczuwany po stracie bliskiej osoby, utracie pracy;

Mogą to być oznaki, że warto zgłosić się po pomoc do specjalisty. Czekają oni w Centrum Zdrowia Psychicznego. Tam też może się zgłosić osoba po pobycie w szpitalu psychiatrycznym, by kontynuować leczenie.

Jak wygląda wizyta w Centrum Zdrowia Psychicznego?

Specjaliści – pielęgniarka psychiatryczna, psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra, czekają tu na Ciebie w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym. Nie obowiązują żadne zapisy, wskazane jest jednak wcześniejsze umówienie. Do Centrum Zdrowia Psychicznego można przyjść w każdej chwili, w godzinach jego pracy, w każdy dzień powszedni. Jeśli Ty jesteś zaniepokojony swoim zdrowiem do Centrum Zdrowia Psychicznego możesz przyjść sam lub z kimś bliskim, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzisz, bliska osoba będzie przy Tobie podczas konsultacji. Będzie mogła opowiedzieć specjaliście, o tym, jakie objawy w Twoim zachowaniu ją niepokoją. Jeśli nie będziesz chciał, żeby komentowała Twój stan, może po prostu siedzieć obok, żebyś czuł się bezpieczniej. Na podstawie rozmowy w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym i ewentualnej przedstawionej dokumentacji medycznej, specjalista opracuje plan leczenia. Jeśli Twój przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym. Będzie tak ułożone, żeby pasowało do twoich potrzeb. Może się okazać, że będą potrzebne konsultacje z psychiatrą, psychoterapia, leczenie w trybie dziennym (rano będziesz wchodził na oddział, gdzie przez cały dzień są zajęcia terapeutyczne a po południu wracał do domu), wizyty pielęgniarki środowiskowej w domu.

Kto może szukać pomocy w Centrum Zdrowia Psychicznego?

Każdy, kto skończył 18 lat i mieszka na terenie, którym ono się opiekuje. Bezpłatną opieką CZP otacza także osoby nieubezpieczone, podobnie jak wszystkie placówki działające w ramach NFZ na rzecz pacjentów doświadczających kryzysu psychicznego - leczących się psychiatrycznie. Więcej informacji o Centrach Zdrowia Psychicznego znajdziesz na stronie centrów czp.org.pl i na profilu na Facebooku – Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego.

 

 

Darowizna w postaci zestawu do monitorowania funkcji życiowych pacjentów – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym - zrealizowano

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu otrzymał zestaw do monitorowania funkcji życiowych, o wartości 100 000 zł,  współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zestaw składa się z:

 • Stacji centrolnego nadzoru
 • 5 szt. Kardiomonitorów
 • Komputera PC wraz z monitorem i kompatybilną drukarką
 • Ekranu do stanowiska centralnego monitorowania
 • Uchwytu ściennego do ekranu.

Powyższy sprzęt wykorzystywany będzie do ratowania życia pacjentów.

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu - projekt rozliczony i zakończony 

 

Dnia 23 października Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu podpisał w z Narodowym Funduszem Zdrowia – Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie Umowę o powierzenie grantu.

Nr Umowy COVID.19.14.0001

w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Łączna wysokość grantu: 215 691,88 PLN, sfinansowana została z dwóch źródeł:

- ze środków europejskich – 84,17 %

- ze środków dotacji celowej – 15,83 %

Grant przeznaczony został na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

 

 

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu podpisał dnia 23.11.2020 r. wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: "Dostosowanie pomieszczeń w budynku magazynu odpadów medycznych do aktualnych norm i warunków magazynowania" - projekt rozliczony i zakończony

Całkowita wartość zadania: 81 758,92 PLN

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 50 000,00 PLN

Wartość wkładu własnego Beneficjenta: 31 758,92 PLN

Dzięki dofinansowaniu Szpital dostosował pomieszczenia magazynu odpadów medycznych do obowiązujących norm prawnych i zaleceń magazynowania odpadów.

 

http://wfosigw.olsztyn.pl/

 

 

Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia wbudowanego w budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu - projekt rozliczony i zakończony

Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia wbudowanego w budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu” w formie dotacji Umowa Nr 891/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D  i w formie pożyczki Umowa Nr 893/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P podpisał w dniu 14.12.2012r.

IV Konkurs

w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme),

Część 1.” Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Wartość Projektu na postawie Umowy z NFOŚiGW: 5 282 631,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 3 169 578,00  PLN

Dotacja NFOŚiGW: 1 521 784,00 PLN

 

Projektem objęto 1 budynek – główny budynek Szpitala.

Zakres projektu:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie dachu/stropodachu
 • wymiana stolarki drzwiowej
 • modernizacja instalacji c.o.
 • modernizacja instalacji c.w.u.
 • modernizacja instalacji wentylacji wewnętrznej
 • montaż oświetlenia wewnętrznego

 

Koszty rzeczywiste przedsięwzięcia: po realizacji projektu

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 4 395 411,95 zł,  w tym:

            a) koszty kwalifikowane: 4 236 448,95 zł; 

            b) koszty niekwalifikowane: 158 963,00 zł;

DOTACJA:

Kwota dotacji na realizację przedsięwzięcia: 1 270 934,00 zł;

Udział dofinansowania w kosztach: dotacja na realizację stanowiła do 30,00% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

POŻYCZKA:

Kwota pożyczki na realizację przedsięwzięcia:  2 630 678,00 zł

Kwota wypłaconej pożyczki nie mogła przekroczyć 60,00% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

WKŁAD WŁASNY: 504 746,95 zł

logotyp 02

 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu – w trakcie oceny

W dniu 31 marca 2022 roku w Olsztynie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla pacjentów po przebytym COVID-19 oraz pacjentów z chorobami układu pokarmowego” pomiędzy

Województwem Warmińsko-Mazurskim, z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

 • Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa
 • Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, przy ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, reprezentowanym przez Pana Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora Szpitala.

Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0001/22-00

Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działanie 9.1. – „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Poddziałanie 9.1.2. – „Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – schemat B”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR

         Działania w projekcie ukierunkowane są na doposażenie w nowoczesny sprzęt  i aparaturę medyczną na potrzeby m.in. przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, tworzenie nowoczesnej opieki zdrowotnej, które uwzględnią zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa. Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności do wybranej kategorii świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa w oddziałach chorób płuc, chorób wewnętrznych i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej z ich dostosowaniem do aktualnych trendów demograficznych oraz potrzeb określonych w mapach zdrowotnych. Realizacja projektu umożliwi również przeciwdziałanie skutkom COVID-19, w szczególności zapobieganie zgonom oraz powikłaniom w związku z ciężkim przebiegiem COVID-19 u pacjentów. W wyniku realizacji projektu podwyższeniu ulegnie standard Szpitala Miejskiego i jego wyposażenia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych.

        Umowy z Wykonawcami, którzy dostarczą sprzęt medyczny zostały podpisane 25 marca 2022 r., z terminem realizacji do końca czerwca b. r.  

1. MKJ Radiologia Sp. z o. o. Sp. k. dostarczy Aparat Cyfrowy RTG typu telekomando z funkcją fluoroskopii oraz bodypletyzmograf do pomiaru czynności płuc;

2. ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o. o. Sp. k. dostarczy wyposażenie do pracowni endoskopowej (videogastroskopy/videokolonoskopy, szafę endoskopową oraz wózek medyczny);

3. GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. zapewni rozbudowę Tomografu Komputerowego Revolution EVO o opcję kardiologiczną wraz z dodatkową stacją opisową.

 

EFRR

 Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - w trakcie realizacji

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.09.01.02-28-0001/21-00

w ramach

Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Poddziałania 9.1.2 – „Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta 25 maja 2021 r.

Wartość projektu ogółem – 2 770 624,52 zł

Kwota dofinansowania – 2 354 753,78 zł

Procent dofinansowania – 84.99

Kwota wkładu własnego – 415 870,74 zł

Procent wkładu własnego – 15.01

Okres realizacji projektu: 2021/2022

         Beneficjentem projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii’’ jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. Projekt polega na modernizacji pomieszczeń na I piętrze budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22, wraz z zakupem 4 łóżek anestezjologicznych. W ramach robót budowlanych przewiduje się rozbiórkę ścianek działowych oraz ustawienie nowych w docelowym układzie pomieszczeń. Powierzchnia planowanego do modernizacji oddziału wyniesie 327,22 m2. Roboty budowlane obejmują przebudowę sieci:

 • gazów medycznych,
 • elektrycznej,
 • teletechnicznej,
 • sanitarnej,
 • wentylacji,
 • ogólnobudowlane.

Realizacja projektu podzielona została na etapy:

 1. Przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane - Umowa podpisana 7 marca 2022 r. 
 2. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby OAiIT - trwają prace modernizacyjne (stan na 24 marca 2022 r.)
 3. Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyposażenie oddziału w łóżka anestezjologiczne.
 4. Rozliczenie projektu.

EFRR„Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” - projekt rozliczony i zakończony

Dnia 24 czerwca 2020 roku w Elblągu podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu.

Nr Umowy RPWM.09.01.01-28-0014/20-00

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – COVID-19 

Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznych 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Całkowita wartość Projektu wynosi:   1 764 705.88PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowalne: 1 764 705.88 PLN,

Wnioskowane dofinansowanie: 1 495 411.76 PLN

Okres realizacji projektu: od 2020-03-11 do 2020-09-30

Procent dofinansowania: 84.7

 Umowę podpisali:

 • Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

     Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Przedmiotowy projekt jest kontynuacją działań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, zmierzających do rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia. Swym zakresem obejmuje realizację następujących elementów:

1. zakup niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu do transportu chorych, związany z koniecznością pilnego doposażenia Szpitala w sprzęt i urządzenia konieczne do pracy oddziałów: zakaźnego, intensywnej opieki medycznej, chorób płuc, położniczego, pediatrycznego oraz urazowo-ortopedycznego znajdujących się w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22

2. prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu, mające na celu odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla hospitalizacji pacjentów z COVID-19, a także właściwą ochronę personelu medycznego przed zakażeniem.

Przewidziane w ramach projektu zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych związane jest bezpośrednio z realizacją Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, tj. pozostawania Szpitala w stanie podwyższonej gotowości wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielanie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Poprzez realizację ww. zakresu rzeczowego projekt wpisuje się wprost w cel szczegółowy Poddziałania 9.1.1 RPO WiM: Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych.

 

 EFRR

 

„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – ZIT bis II edycja – w trakcie realizacji

Dnia 30 grudnia 2019 roku w Olsztynie podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu

Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 51 720 530,30 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowalne: 51 687 430,30  PLN,

Wnioskowane dofinansowanie: 35 896 920,34 PLN

Okres realizacji projektu: od 2016-12-22 do 2022-12-31

Umowę podpisali:

 • Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Projekt polegał będzie na:

 • rozbudowie budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni przy ul. Komeńskiego 35, a także
 • modernizacji oddziałów: chirurgii dziecięcej, pediatrycznego (dzieci starsze i młodsze), rehabilitacji kardiologicznej oraz oddziału psychiatrycznego.

W ramach projektu, rozbudowy obiektu przewiduje się wyposażenie 5 sal operacyjnych w nowy sprzęt medyczny, przewiduje się również centralną sterylizatornię wraz z pełnym wyposażeniem oraz 7 łóżkową salę wybudzeniową. W skład bloku operacyjnego będą wchodzić również pomieszczenia przygotowania pacjenta i personelu, pomieszczenia techniczne, socjalne oraz komunikacja. Projektowany blok operacyjny połączony będzie z budynkiem głównym szpitala 3 poziomowym łącznikiem z 2 windami w wykonaniu szpitalnym.

 

 

EFRR

Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - projekt rozliczony i zakończony

W dniu 28 marca 2019 roku w Olsztynie podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.  Umowę podpisali:

 • Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 • Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nr Umowy RPWM.03.02.00-28-0027/18-00

W ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”

Działania 3.2 – „E-zdrowie”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogółem: 2 759 598,59 PLN

w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 2 337 923,80 PLN

Okres realizacji projektu: od 2017-09-06 do 2021-05-31

Przedmiotem projektu było wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Projekt zrealizowany został w sześciu etapach:

 • Etap 1. Rozbudowa serwerowni o niezbędną infrastrukturę na potrzeby wdrożenia e-usług oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Etap 2. Wdrożeniu spójnego dla całej jednostki repozytorium EDM,
 • Etap 3. Zakup wyposażenia,
 • Etap 4. Wdrożenie i udostępnienie szeregu e-usług dla pacjentów:
 • E-rejestracja do poradni specjalistycznych (poziom 5 - usługa modernizowana) ,
 • Wstępna e-kwalifikacja pacjentów do programu terapii leczenia zaburzeń psychicznych (poziom 5 – usługa nowa) ,
 • E-wyniki (poziom 5 – usługa nowa) - usługa zapewniająca pobieranie wyników badań,
 • E-recepta (poziom 3 usługa nowa) – to bezpośrednia lub pośrednia transmisja recepty, wraz z informacjami ściśle z nią powiązanymi, pomiędzy lekarzem, farmaceutą, instytucją refundacyjną, przy użyciu mediów elektronicznych,
 • E-zlecenie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją refundacyjną,
 • E-skierowanie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją.
 • Etap 5. Przeprowadzenie szkoleń
 • Etap 6. Promocja projektu

Wymienione powyżej działania projektowe wpisują się w założenia określone w SzOOP 3 Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, ponieważ wzmacniają zastosowania TIK w usługach publicznych poprzez rozwój e-usług sektora publicznego oraz udostępnianie informacji sektora publicznego. Produkty Projektu zwiększają dostępność informacji publicznej oraz rozszerzają zakres spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT.

 • Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS Jadwiga Wójcik-Kruk oraz placówkach współpracujących – program partnerski - zakończony

https://www.info.elblag.pl/8,65474,Poznaj-cele-i-zalozenia-projektu-pn-Wdrozenie-e-uslug-w-Szpitalu-Miejskim-sw-Jana-Pawla-II-w-Elblagu.html

 

 

Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym – współpraca w ramach projektu RPO WP 2014-2020 wraz z Ministerstwem Zdrowia - w oczekiwaniu