aktualności

Sezon zwiększonej zachorowalności to również ciężki okres dla pracodawcy. Dlatego oferujemy Państwu możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie.

Darmowymi szczepieniami obejmuje się:

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

4) nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

5) studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

8) pacjentów:

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,

d) oddziału medycyny paliatywnej;

9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

11) funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

12) Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego; 13) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

 

Telefonicznie można zapisać się na szczepienie od dnia 28.09.2021 roku pod nr telefonu: 504-578-341

Szczepienie wraz z kwalifikacją lekarską przeprowadzane jest w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 w gabinecie nr 6 z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnie obowiązujących obostrzeń.

szczepienie

 

 

 

Wszystkim fizjoterapeutom Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

składamy najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Fizjoterapii.

Życzymy sukcesów na niwie zawodowej i w życiu prywatnym.   

 

                                                                                                                                         Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Miejskiego

 

33

Wczoraj, tj. 19 sierpnia 2021 roku o godz. 9:30 odbyła się w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu Konferencja prasowa dotycząca najnowocześniejszego sprzętu medycznego, wykonanych prac modernizacyjnych i instalacyjnych urządzeń wspierających wykonywanie świadczeń medycznych na rzecz mieszkańców Elbląga i innych pacjentów spoza Regionu. Zainstalowaliśmy 128-warstwowy Tomograf Komputerowy i Mammograf, zakupiliśmy Tomograf Komputerowy OCT, łóżka szpitalne, łóżka do intensywnej terapii, przenośny aparat RTG, aparat USG oraz aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem. Zrealizowaliśmy inwestycje w postaci budowy rampy transportowej, podjazdu dla karetek wraz z zadaszeniem, budowy zewnętrznej windy szpitalnej, budowy windy transportowej, wykonanie sprężarkowni i tlenowni oraz przystosowaliśmy pomieszczenia dla Poradni Medycyny Pracy. Realizujemy Projekt pn. ,,Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu''. Trwają prace budowlane przy budowie Bloku Operacyjnego, wykonano fundamenty, konstrukcje, ściany osłonowe zewnętrzne, kanał techniczny oraz część łącznika komunikacyjnego do I piętra (winda). W trakcie realizacji są prace związane z wykonaniem stropu budynku. Trwają prace przy modernizacji 2 oddziałów: Oddziału Chirurgii Dziecięcej (przy ul. Komeńskiego) i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (przy ul. Żeromskiego).
 
235756602 519316062481956 3527104225250811845 n
238772493 377416540422800 513492931700427343 n236622671 1187253031780774 7133806693804588531 n239489650 615781206061308 7723350212771449557 n235588083 822897928588416 4526567179494888155 n
 

Drodzy mieszkańcy Elbląga i nie tylko… Jeżeli jeszcze się nie zaszczepiliście przeciwko COVID-19 i macie jakiekolwiek obawy czy wątpliwości związane ze szczepieniem, to mamy przyjemność poinformować, że już 17 lipca br. w Punkcie Szczepień Powszechnych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135, w godzinach 9:00-14:00, w ramach akcji profilaktycznej pt. „Sobota ze szczepionką” będzie możliwość skorzystania z konsultacji, porad oraz samego zaszczepienia się.

•    Dostępne będą jednodawkowe szczepionki Johnson&Johnson oraz dwudawkowe szczepionki Pfizer.

  •  Porozmawiaj o swoich wątpliwościach
    Podczas trwania akcji będzie także możliwość porozmawiania na temat szczepień i zasięgnięcia opinii lekarzy specjalistów tj.
    - lek. specjalisty neurologii Haliny Sulkowskiej
    - lek. specjalisty alergologii, neonatologii i pediatrii Krzysztofa Sulkowskiego.
    Ci doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści pomogą Wam uzyskać wszystkie niezbędne informacje i rozwiać wszelkie wątpliwości.
  •  Szczepienie nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Po prostu przyjdź i zaszczep się!

Pandemia wyhamowała, ale nie skończyła się. Tylko nabycie odporności zbiorowej jest w stanie nas przed nią uchronić. Dlatego tak ważne jest szczepienie jak największej liczby społeczeństwa, w tym dzieci, które mogą być szczepione już od 12 roku życia. Wykorzystajmy czas wakacji na szczepienie dzieci, aby potem spokojnie i bezpiecznie mogły one wrócić do szkół, bez konieczności dalszej nauki zdalnej.

Jako Elblążanie bądźmy odpowiedzialni. Bądźmy solidarni!

„Sobota ze szczepionką”
Data: 17.07.2021 r.
Lokalizacja: Punkt Szczepień Powszechnych - Hala Sportowo-Widowiskowa, al. Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg
Godzina: 9.00-14.00

szczepienia hala

Gratulujemy!!!

1 lipca 2021 roku nasza koleżanka Helena Dziekańska odebrała w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie nominację na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego.

Gratulujemy Jej tego osobistego i zawodowego sukcesu, który jest uwieńczeniem ciągłego rozwoju zawodowego i doskonalenia się.

Helena Dziekańska związana jest z naszą placówką od początku swojej pracy zawodowej, kiedy to po ukończeniu Liceum Medycznego w Braniewie, rozpoczęła pracę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ, kontynuowaną później w Oddziale Chirurgicznym i Poradni Chirurgicznej.

Od 2009 roku pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, udzielając wsparcia zawodowego swoim koleżankom dzięki wiedzy i umiejętnościom, zdobytym podczas kształcenia na licznych specjalizacjach: pielęgniarstwa chirurgicznego oraz organizacji pracy i zarządzania w pielęgniarstwie; studiach podyplomowych: prawo medyczne; kursach:  leczenie  ran, pielęgnacja pacjentów onkologicznych i w starszym wieku.

Swoją wiedzą  i umiejętnościami dzieli się również ze środowiskiem zawodowym działając w Samorządzie Pielęgniarek i Położnych jako  Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej.

Uczestniczy w kształceniu nowej kardy pielęgniarskiej będąc wykładowcą, opiekunem praktyk w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

W Szpitalu  Miejskim św.  Jana Pawła II w Elblągu pełni również  funkcję Koordynatora ds. Onkologii oraz prowadzi poradnictwo w punkcie konsultacyjno – szkoleniowym dla pacjentów z wyłonioną stomią.      

W 2016 roku jej działalność w zakresie opieki stomijnej została zauważona i wyróżniona ogólnopolską nagrodą STOMApersona, w roku 2017 odebrała wyróżnienie w kategorii pielęgniarka stomijna.

Na co dzień Helena jest wspaniałą pamiętającą o innych osobach koleżanką, zawsze służąca pomocą i rzeczową poradą.

Serdecznie Jej gratulujemy i życzymy spełnienia w dalszej pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Koleżanki ze Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

IMG 20210707 WA0000

Miło nam poinformować, że z dniem 01.07.2021 r. Pani Helena Dziekańska,
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem
Chirurgii Ręki - została powołana przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego
na funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego i operacyjnego dla województwa warmińsko - mazurskiego.

Serdecznie Pani gratulujemy!

UWAGA !!! od 05.07.2021 r. zmiana lokalizacji

PORADNI

MEDYCYNY PRACY

ul. Żeromskiego 22,

wejście od ulicy Komeńskiego

Zmienił się także telefon kontaktowy: (55) 230 42 29

Bez tytułu

Copyright © 2021 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

szukaj