Zamówienia zakończone

Zamówienia zakończone

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 5 szt. ssaków medycznych dla pacjentów z Covid- 19

Symbol: KP/674/2020

Kategoria: Zamówienia na podstawie art. 6a ust. 1 ust. o zmianie niektórych ustaw... (Dz.U. 2020 poz. 2112)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę ssaków medycznych dla pacjentów z Covid- 19.

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 2020-12-15

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji gazów medycznych (instalacja tlenowa)

Symbol: PK/650/2020

Kategoria: Zamówienia zgodnie z art 4 ustawy Pzp

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 2020-12-07

Dostawa kardiomonitorów modułowych z centralą monitorującą dla pacjentów z Covid- 19.

Symbol: PK/669/2020

Kategoria: Zamówienia na podstawie art. 6a ust. 1 ust. o zmianie niektórych ustaw... (Dz.U. 2020 poz. 2112)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na dostawę kardiomonitorów modułowych z centralą monitorującą dla pacjentów z Covid- 19.

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 2020-12-07

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i sprzętu do Pracowni Bakteriologicznej

Symbol: ZP/36/2020

Kategoria: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia tj. Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i sprzętu do Pracowni Bakteriologicznej

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • 22 101 02 02,
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 2020-12-11

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, do

Symbol: ZP33/2020

Kategoria: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia tj. na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzenia działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku” dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II  w Elblągu

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • 22 101 02 02,
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 2020-12-11

Zapytanie cenowe na świadczenie usługi transportu personelu medycznego do domu pacjenta celem realiz

Symbol: PK/590/2020

Kategoria: Zamówienia zgodnie z art 4 ustawy Pzp

Zapytanie cenowe na świadczenie usługi transportu personelu medycznego do domu pacjenta celem realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 2020-11-27