Plan postępowań

Plan postępowań

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące wykonania robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu”.

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2017-11-07

startowy do panelu zamówień publicznych

Strona 2 z 2