Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej - budowa zewnętrznej windy szpitalnej 4 - przystankowej, przelotowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy budynku administracji w lokalizacji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35  oraz budowy windy zewnętrznej  - 2 przystankowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami dla potrzeb pacjentów Poradni Medycyny Pracy w  Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22

 

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 13.10.2023

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej - budowa zewnętrznej windy szpitalnej 4 - przystankowej, przelotowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przychodni Specjalistycznej dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego oraz budowy windy zewnętrznej w wykonaniu szpitalnym - 2 przystankowej w celu zapewnienia komunikacji pionowej dla potrzeb pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.12.2022

Strona 1 z 3