środa, 03 listopad 2021 07:36

Centrum Zdrowia Psychicznego

Napisał

Centrum Zdrowia Psychicznego powstało z myślą o realizacji nowoczesnego modelu leczenia chorób i zaburzeń psychicznych (model środowiskowy). Funkcjonuje w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia. Rolą CZP jest ograniczenie hospitalizacji do niezbędnego minimum na rzecz pośrednich, mniej uciążliwych form leczenia oraz wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w ich środowisku społecznym. Z pomocy mogą skorzystać osoby pełnoletnie.

Obszar działania Centrum Zdrowia Psychicznego to:
Miasto Elbląg, powiat elbląski (gminy: Pasłęk, Tolkmicko, Młynary, Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki).
Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:
- ambulatoryjnych, realizowanych przez Poradnie Zdrowia Psychicznego,
- leczenia środowiskowego realizowanego przez Zespół Leczenia Środowiskowego,
- dziennych realizowanych przez Oddział Dzienny Psychiatryczny,
- stacjonarnych, realizowany przez Oddział Psychiatryczny.

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego: mgr Ewa Bidzińska
Dane kontaktowe

tel. 55 230 41 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 16 luty 2021 10:43

Zespół Leczenia Środowiskowego

Napisał

Zespół zajmuje się leczeniem przede wszystkim osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Podstawową formą kontaktu są wizyty w miejscu zamieszkania pacjenta. Celem leczenia jest unikanie hospitalizacji psychiatrycznej, utrzymanie jak najdłuższej remisji umożliwiającej pacjentom funkcjonowanie w ich środowisku, rehabilitacja psychiatryczna.
Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów:
- u których występują objawy zaburzeń psychicznych i związane z tym problemy w codziennym funkcjonowaniu, nie są zdolne do korzystania z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają obecnie hospitalizacji,
- którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,
- z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w oddziale szpitalnym lub poradni.

Przyjęcia do Zespołu Leczenia Środowiskowego:
Do Zespołu Leczenia Środowiskowego z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego, oddziału całodobowego, oddziału dziennego, a także rodzina pacjenta, pracownik opieki społecznej i opiekun prawny. Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta.

Procedura skierowania do ZLŚ

 • Rejestracja telefoniczna lub osobista w Centrum celem umówienia wstępnej weryfikacji.
 • Wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, na której następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia w Zespole.
 • Po wyrażeniu i podpisaniu zgody na leczenie ustalany jest plan pracy z pacjentem.

Wizyt domowych Zespołu nie realizujemy w następujących sytuacjach:

 •  brak zgody na leczenie,
 •  osoby mające bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej
  – zagrożenie dla życia i zdrowia – w takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe,
 • uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • pacjenci bez zaburzeń psychicznych,
 • pacjenci mogący skorzystać z porady w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Personel: 
     lek. Paulina Woźniak- Barszcz – psychiatra
     mgr Ewa Zwolińska – psycholog
     mgr Łukasz Syroka – psycholog
     Barbara Kardasz – pielęgniarka społeczna

Dane kontaktowe - nr tel. 55 239 44 78 

wtorek, 16 luty 2021 10:42

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Napisała

Świadczy usługi dla osób powyżej 18 roku życia, w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych.
W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego współpracujemy z:
Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Królewiecka 195, tel. 55 232 67 27
Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kopernika 20 D, tel. 55 249 15 43
Przy Poradni działa Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, gdzie można uzyskać informację o zakresie działania Centrum i możliwości uzyskania pomocy. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie, pod tel. nr: 55 239 44 78.

Dane kontaktowe:   tel. 55 239 44 78

 

wtorek, 16 luty 2021 10:40

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Napisał

Jest to pośrednia forma oddziaływań między oddziałem całodobowym a opieką ambulatoryjną. Jego celem jest poprawa stanu psychicznego pacjenta i polepszenie jego funkcjonowania w rolach społecznych poprzez oddziaływanie leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne.
Warunki przyjęcia do Oddziału:
1.Odbycie wizyty kwalifikacyjnej, której termin można ustalić pod nr tel. 55 239 44 65.
2. Termin wizyty kwalifikacyjnej możliwy jest do uzgodnienia po przedstawieniu skierowania od lekarza.
3. Po zakwalifikowaniu wyznaczany jest termin przyjęcia do Oddziału.

Oddział przeznaczony jest dla pacjentów:
- po leczeniu w całodobowym oddziale psychiatrycznym, wymagających dalszego wsparcia terapeutycznego.
- z zaostrzeniami stanu psychicznego w trakcie leczenia ambulatoryjnego,
- zmagających się pierwszy raz z zaburzeniami psychicznymi, wymagających diagnostyki i wdrożenia postępowania leczniczo - terapeutycznego.

Oddział dzienny psychiatryczny prowadzi zajęcia w trybie dziennym skierowane do:
• osób u których objawy zaburzeń psychicznych i choroby znacząco pogarszają codzienne funkcjonowanie w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym,
• osób które cierpią na choroby i zaburzenia psychiczne nie wymagające całodobowej hospitalizacji.

Informacje organizacyjne:
- czas przebywania pacjentów na ODP: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00,
- czas trwania terapii wynosi 12 tygodni,
- możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego,
- podczas pobytu pacjent otrzymuje posiłek regeneracyjny.

Wymogi formalne:
- Podstawą do przyjęcia na Oddział jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.
- Przyjęcie do Oddziału odbywa się po zakwalifikowaniu na leczenie (konsultacji psychiatrycznej) i umówieniu terminu rozpoczęcia terapii.
- Nie przyjmujemy osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych w aktywnej fazie uzależnienia.

W ramach pobytu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym prowadzone są:
- konsultacje lekarskie psychiatryczne;
- konsultacje psychologiczne;
- psychoterapia indywidualna;
- psychoterapia grupowa;
- terapia zajęciowa obejmująca różnorodne formy tj.: arteterapia, rekreacja, rozwijanie zainteresowań, ergoterapia;
- psychoedukacja pacjenta i promocja zdrowego stylu życia.

Koordynator: lek. Anna Ananicz
Dane kontaktowe - Elbląg, ul. Komeńskiego 35, tel. 55 239 44 65, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 16 luty 2021 10:39

Oddział Psychiatryczny

Napisała

Personel Oddziału Psychiatrycznego zapewnia leczenie psychiatryczne w zakresie chorób psychicznych i zaburzeń nerwicowych. Na Oddziale przeprowadza się także badania sądowo-psychiatryczne, a potem obserwacje sądowo-psychiatryczne (dla prokuratur i sądów) podejrzanych odpowiadających z wolnej stopy. Pacjentom oferowana jest pomoc psychologiczna z uwzględnieniem psychoterapii indywidualnej, oraz zapewniona jest opieka pielęgniarska. W ramach Oddziału funkcjonuje gabinet terapii zajęciowej. Po leczeniu w oddziale całodobowym istnieje możliwość kontynuacji terapii w Oddziale Dziennym lub w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Dane kontaktowe:

Koordynator I - lek. Ryszard Panicz, tel. 55 239 44 12,

Koordynator II - lek. Rafał Łuczak, tel. 55 239 44 13.

Pielęgniarka Oddziałowa - Katarzyna Rubaj, tel. 55 239 44 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

wtorek, 16 luty 2021 10:39

Izba Przyjęć Psychiatryczna

Napisała

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Rejestracja - tel. 55 239 44 20