wtorek, 23 lipiec 2019 08:21

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu posiada wdrożony  system zarządzania jakością ISO 9001 i system zarządzania środowiskowego 14001, certyfikowany od 14 listopada 2003 r. Byliśmy wówczas pierwszym wieloprofilowym szpitalem w Polsce, który zdobył oba certyfikaty. Wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowy jest równoznaczny z uporządkowaniem działalności w podstawowych obszarach organizacji, głównie przez wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, co stanowi gwarancję dla pacjenta, że jego wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi są spełnione. Zarządzanie organizacją bazuje na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w organizacji. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.
Wprowadzenie systemów zarządzania spowodowało sprawny obieg informacji i dokumentacji. Pracownicy szpitala aktywnie uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat systemów jakości.

Wdrożony System Zarządzania Jakością wymaga zgranego, zespołowego działania oraz zaangażowania wszystkich pracowników i tylko wówczas można utrzymać wysoki standard i osiągnąć sukces. Stanowi to duże wyzwanie dla pracowników szpitala i wymaga  od całego zespołu dużej dyscypliny.

Jakość w medycynie to wiedza, etyka i duma zawodowa, to zrozumienie roli i poczucia sensu, świadome współuczestnictwo w procesach umacniania zdrowia, leczenia i ratowania życia. Jakość bierze się z odpowiedzialności i zawsze kosztuje. Buduje się ją latami i zdobywa z mozołem, raz osiągnięta wymaga stałej pielęgnacji. Praktyczna nauka jakości w medycynie opiera się na założeniu, że ludzie chcą być lepsi, że personel medyczny chce się doskonalić. Do jakości usług świadczonych choremu przyczyniają się bezpośrednio i pośrednio wszyscy pracownicy placówki.

Zbudowanie skutecznego systemu zarządzania tzn. takiego, który przyczyni się do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko, wymaga gruntownej wiedzy z tego zakresu. Wymagania normy ISO 14001 stanowią narzędzie, które właściwie wykorzystane przynosi duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samej organizacji.
W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu zidentyfikowano aspekty środowiskowe i podjęto szereg działań prowadzących do zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne. Powstały programy środowiskowe, których celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także zmniejszenie zużycia mediów poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Program gospodarki odpadami określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi, medycznymi i innymi. W ten proces zaangażowani są nie tylko pracownicy szpitala, ale także pacjenci. Powstał system nadzoru nad wymaganiami prawnymi, którego zadaniem jest wychwycenie wszelkich zmian w przepisach ochrony środowiska i szybkie dostosowanie się do nich. Naszym celem jest doskonalenie polityki środowiskowej i edukacja proekologiczna w trosce o nasze środowisko naturalne.

Misja Szpitala  Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu brzmi:

„TRADYCJA, WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – NASZYM PACJENTOM”.

Realizując misję szpitala w sposób efektywny i bezpieczny dla pacjenta poddajemy swoją działalność ocenie zewnętrznej. Kompetencje Szpitala  Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu do świadczenia usług o wysokiej jakości w sposób obiektywny potwierdzają:

Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Ministra Zdrowia po ocenie akredytacyjnej z Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
Certyfikaty potwierdzające zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 z wymaganiami normy.


Historia certyfikacji i akredytacji  naszego Szpitala.

 • 2002  Przygotowanie szpitala do wprowadzenia systemu ISO 9001 i ISO 14001, powołanie Zespołu ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
 • 2003  Poddanie się certyfikacji i uzyskanie na okres 3 lat certyfikatów na zgodność z normami ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, wydany przez  DEKRA  ITS Certifikation Services GmbH Stuttgart.
 • 2004  I Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ.
 • 2004   Wdrożenie systemu HACCP w Dziale Żywienia 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ. Powołanie Zespołu ds. HACCP.
 • 2005  II Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ.
 • 2006   Audit recertyfikacji  i utrzymanie na okres 3 lat certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, wydany przez  Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
 • 2007-2008   I Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego  z Przychodnią SP ZOZ.
 • 2009  II Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego  z Przychodnią SP ZOZ.
 • 2010   Audit recertyfikacji  i utrzymanie na okres 3 lat certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ,  wydany przez  Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
 • 2011  I Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ.
 • 2011  Na mocy  porozumienia pomiędzy Ministrem MON i Prezydentem Miasta Elbląg 110 Szpital Wojskowy  z Przychodnią SP ZOZ  zakończył działalność jako szpital wojskowy i  już jako placówka cywilna rozpoczął  w nowych strukturach działalność pod nazwą Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu (01.09.2011).
 • 2012  II Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu.
 • 2013   Audit recertyfikacji  i utrzymanie na okres 3 lat certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu, wydany przez  Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
 • 2014   Zawarcie przez Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu porozumienia z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie  i  udział w projekcie „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent” (12.06.2014).
 • 2014   I Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu.
 • 2015   Przygotowanie Szpitala do wizyty akredytacyjnej. Pierwsza ocena dokonana przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego  i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata przez Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu w zakresie działalności Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego.
 • 2015   II Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu.
 • 2016    Audit recertyfikacji  i utrzymanie na okres 3 lat certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu, wydany przez  Pomorskie Centrum Certyfikacji.
 • 2016   Połączenie  Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu  (dawniej Elbląski Szpital Specjalistyczny  z  Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu) - podmiot przejmujący  z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu – podmiot przejmowany (01.12.2016).
 • 2017   I Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II  w Elblągu w lokalizacji ul. Komeńskiego.
 • 2017-2018  Objęcie systemami zarządzania i  wdrożenie standardów akredytacyjnych  w podmiocie  przejętym po połączeniu (w drugiej lokalizacji szpitala).
 • 2018   II Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II  w Elblągu  (dawniej Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu)  z rozszerzeniem certyfikacji na drugą lokalizację szpitala w podmiocie przejętym (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu).
 • 2019   Uzyskanie ponownie  Certyfikatu Akredytacyjnego i  statusu szpitala akredytowanego na 3 lata dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w zakresie działalności Szpitala Miejskiego. Wyróżnienie jest tym większe, ponieważ do drugiego przeglądu akredytacyjnego przygotowywaliśmy się już jako duży wielospecjalistyczny szpital w dwóch lokalizacjach.
 • 2019   Audit recertyfikacji  i utrzymanie na okres 3 lat certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II  w Elblągu  w obu lokalizacjach szpitala, wydany przez  Pomorskie Centrum Certyfikacji.
 • 2020   I Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II   w Elblągu.
 • 2021   II Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II   w Elblągu.
 • 2022   Audit ponownej certyfikacji  i utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II  w Elblągu  w obu lokalizacjach szpitala, wydany przez  Pomorskie Centrum Certyfikacji.
 • 2022   Przyjęcie wniosku o ponowny przegląd akredytacyjny przez CMJ w Ochronie Zdrowia w Krakowie i oczekiwanie na wyznaczenie terminu wizyty akredytacyjnej.

 
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Małgorzata Wojtasz

22.06.2022

certyfikat EMS 2022 1 certyfikat QMS 2022 1 załącznik do certyfikatu EMS 2022 1 załącznik do certyfikatu QEMS 2022 1

 

Czytany 14856 razy Ostatnio zmieniany środa, 06 lipiec 2022 10:52
Więcej w tej kategorii: « AKREDYTACJA polityka jakości »
Zaloguj się, by skomentować