Aktualn plan postępowań o udzielenie zamówien na rok 2021 dostępny pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/tenders-plan

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu”.

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2020-01-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-11

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-06

Strona 1 z 37