SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj40
mod_vvisit_counterwczoraj3063
mod_vvisit_counterw tym tygodniu40
mod_vvisit_counterw tym miesiącu17598
mod_vvisit_counterwszystkie2330930

Aktualnie: gości 17 połączonych
Your IP: 34.239.167.74
 , 
Today: Lip 12, 2020

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

AKREDYTACJA

     W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu dokładamy wszelkich starań, by nasi Pacjenci byli leczeni na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem nie tylko najnowszych osiągnięć medycyny, ale również z poszanowaniem praw pacjenta. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, poddajemy się ocenie Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ( przed zmianą nazwy Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu) uzyskał pierwszy Certyfikat Akredytacyjny w 2015 roku.   

    Z dniem 1 grudnia 2016 r. w oparciu o uchwałę Rady Miasta Elbląga Nr XVII/336 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22 przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą przy ul. Komeńskiego 35.


       Uzyskanie ponownie w 2019 roku certyfikatu akredytacyjnego stawia szpital w elitarnym gronie jednostek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny. Wyróżnienie jest tym większe, ponieważ do drugiego przeglądu akredytacyjnego przygotowywaliśmy się już jako duży wielospecjalistyczny szpital w dwóch lokalizacjach. Obecnie dążymy do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz utrzymania przyznanych certyfikatów.

     W Polsce system akredytacyjny funkcjonuje od 1998 roku. Został wprowadzony przez agendę Ministerstwa Zdrowia: Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Polski program akredytacji CMJ należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie. O akredytację mogą ubiegać się placówki ochrony zdrowia, szpitale.

    Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia, po przeprowadzeniu przeglądu i oceny placówki przez zewnętrznych wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu. Pełna akredytacja przyznawana jest na okres 3 lat. 

     Akredytacja szpitali jest sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą zewnętrzną metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

     Akredytacja jest to zewnętrzny proces oceny podmiotów leczniczych dobrowolnie poddających się weryfikacji z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi. Ocena jest realizowana przez bezstronną i niezależną w decyzjach placówkę akredytacyjną. Wizytatorzy akredytacyjni wywodzą się ze środowiska medycznego i posiadają wiedze na temat zewnętrznych i wewnętrznych systemów poprawy jakości opieki.

     Akredytacja stymuluje  poprawę  jakości i bezpieczeństwa opieki. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości. Przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Nieodłącznym elementem systemu akredytacji jest samoocena, niezbędna w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych i kreująca odrębną wartość w formie refleksji nad własną działalnością.

     Ważnym aspektem systemu jest fakt, że jednostka ochrony zdrowia (szpital) jest oceniana jako całość. Ocena akredytacyjna polega na porównaniu rzeczywistej praktyki z 221 wzorcami - standardami akredytacyjnymi zgrupowanymi w 15 działach tematycznych. Obowiązujący od 2009 roku zestaw standardów akredytacyjnych wszechstronnie obejmujący funkcjonowanie szpitala jest ukierunkowany na obszary działania Szpitala w zakresach takich jak m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowej, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzanie ogólne, zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją oraz środowisko opieki. Akredytacja przyznawana jest po uzyskaniu co najmniej 75 % możliwej do zdobycia punktacji.

Korzyści wynikające z wprowadzenia akredytacji:

  • ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o  naukowe podstawy,
  • poprawa wizerunku szpitala, wyróżnienie się na rynku usług medycznych, sprzyjanie konkurencyjności szpitala, zwiększenie zaufania społecznego do szpitala
  • akredytacja jako nowy standard poprawy jakości skutecznie pomaga w regulowaniu i udokumentowaniu procesów klinicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych, wprowadza nowe  rozwiązania  oraz poprawia wewnętrzne  procesy,
  • dzięki standardom akredytacyjnym możliwa jest  poprawa kwestii związanych z zarządzaniem personelem, jakością obsługi pacjenta czy dostępem do obowiązujących w szpitalu dokumentów,
  • poprawa organizacji pracy, zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników, edukacja i rozwój zawodowy pracowników,  poprawa stanu technicznego placówki,
  • poprawa wiedzy o istotnych wynikach działalności leczniczej szpitala, monitorowanie funkcjonowania  własnej działalności
  • poprawa przepływu informacji i komunikacji między działami szpitala
  • wzrost zadowolenia i  satysfakcji pacjentów i pracowników.

 

 

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Małgorzata Wojtasz
16.05.2019