SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj722
mod_vvisit_counterwczoraj1498
mod_vvisit_counterw tym tygodniu3481
mod_vvisit_counterw tym miesiącu27061
mod_vvisit_counterwszystkie1893830

Aktualnie: gości 77 połączonych
Your IP: 18.205.176.100
 , 
Today: Sie 20, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

ul. Jana Amosa Komeńskiego 35

poszukuje kandydata stanowisko pracy

księgowy

 

1.

Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Finansowo Księgowy

2.

Wymagania niezbędne

-       wykształcenie średnie lub wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych, administracyjnych lub nauk o zarządzaniu,

-       znajomość przepisów: ustawy o działalności leczniczej, ustawa kodeks pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-       znajomość przepisów z zakresu naliczania wynagrodzeń,

-       znajomość obsługi komputera, programów MS Office,

-       obsługa programu Płatnik,

-       dokładność i sumienność oraz odpowiedzialność w realizacji   zadań,

-       umiejętność planowania i organizowania pracy własnej w sposób zapewniający terminową realizację zadań,

-       zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

-       obywatelstwo polskie.

3.

Wymagania dodatkowe

-       szkolenia w zakresie naliczania wynagrodzeń i dokonywania potrąceń od wynagrodzeń,

-       umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole,

-       umiejętności analityczne,

-       odpowiedzialność, lojalność, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, operatywność.

 

4.

Podstawowe zadania na stanowisku

-       sporządzanie list płac z tytułu należnych świadczeń pracowniczych i zasiłków ZUS, prowadzenie ich ewidencji,

-       prowadzenie kart wynagrodzeń oraz dokumentacji ZUS,

-       obsługa funkcjonującego systemu informatycznego,

-       sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS,

-       sporządzanie informacji o dochodach PIT-11,

-       wystawianie zaświadczeń Rp-7,

-       przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło,

-       przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-       współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.

5.

Warunki pracy

-       praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych powyżej 4 godzin,

-       kontakt z pracownikami, interesantami, organami publicznymi.

6.

Wymagane dokumenty

-       życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016.1666 z późn. zm),

-       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-       kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,

-       kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności,

-       oświadczenia - załączniki nr 1 i 2.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 17 czerwca 2019 r. do godziny 1000 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Finansowo- Księgowym Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.” Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala.

Ważne informacje:

  1. dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
  3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnejsiedzibie Szpitala   przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala.
  4. po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

Elbląg dn. 10 czerwca 2019 r.