SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj121
mod_vvisit_counterwczoraj1000
mod_vvisit_counterw tym tygodniu6305
mod_vvisit_counterw tym miesiącu13521
mod_vvisit_counterwszystkie2052080

Aktualnie: gości 7 połączonych
Your IP: 3.215.182.36
 , 
Today: Gru 14, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

konkursof
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez

 1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:
  1. Oddział Otolaryngologiczny
  2. Izba Przyjęć / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
  3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  4. Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
  5. Zespół Leczenia Środowiskowego – Centrum Zdrowia Psychicznego

 2. lekarzy specjalistów/lekarzy asystentów w poradniach w zakresie:
  1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  2. Poradnia Medycyny Sportowej

 3. pielęgniarki / pielęgniarzy w zakresie:
  1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  2. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

załączniki:

 
PDF Drukuj

                                                                                                                                 Elbląg, dn. 2019-02-25

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

naudzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 
na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zakresach:

 1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:
  1. Oddział Okulistyczny
  2. Oddział Chorób Zakaźnych (w tym dyżur łączony z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym )  oraz Poradnia Chorób Zakaźnych
  3. Oddział Otolaryngologiczny
 2. lekarzy radiologów 
  Zakład Diagnostyki Obrazowej 
 3. lekarzy specjalistów w Poradni Okulistycznej
 4. pielęgniarki 
  pielęgniarki anestezjologiczne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

rozstrzygnięcie (doc)

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

I      lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach
       w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:

1.   Oddział Okulistyczny

2.   Oddział Chorób Zakaźnych (w tym dyżur łączony z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym )
                                              
oraz
Poradnia Chorób Zakaźnych

3.   Oddział Otolaryngologiczny

 

II    lekarzy radiologów

       1. Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

III lekarzy specjalistów w Poradni

1.     Okulistycznej

IV   pielęgniarki

       1. pielęgniarkianestezjologiczne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

 

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Na wykonywane usługi zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres:

 

od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2021r.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu określone są
Szczegółowych zasadach konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmiejski.elblag.pl a także w budynku administracji, Dziale Kadr przy
ul. J.A. Komeńskiego 35, w godzinach 800 - 1400 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (55) 230-41-71.

 

Do oferty mogą przystąpić oferenci legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniający warunki ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2018, poz. 2190).

załączniki:

 
PDF Drukuj

Elbląg, dn. 2018-01-28

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
na
udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zakresach:

I lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych
 2. Izba Przyjęć

II pielęgniarki:

 1. Oddział AiIT – pielęgniarki anestezjologiczne
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 3. Oddział Chirurgii Dziecięcej
 4. Oddział Okulistyczno-Otolaryngologiczny
 5. Izba Przyjęć
 6. Pracownia Tomografii Komputerowej
 7. Dział Epidemiologii

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

rozstrzygnięcie (doc)

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

I  lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:

1.     Oddział Chorób Wewnętrznych

2.    Izba Przyjęć 

II pielęgniarki:

        1  Oddział AiIT – pielęgniarki anestezjologiczne

        2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

3. Oddział Chirurgii Dziecięcej

4. Oddział Okulistyczno-Otolaryngologiczny

5. Izba Przyjęć

6. Pracownia Tomografii Komputerowej

7. Dział Epidemiologii

 

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

załączniki


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10