SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj306
mod_vvisit_counterwczoraj1491
mod_vvisit_counterw tym tygodniu3285
mod_vvisit_counterw tym miesiącu156181
mod_vvisit_counterwszystkie1672139

Aktualnie: gości 109, 
botów 2 połączonych
Your IP: 52.201.27.211
 , 
Today: Mar 26, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

konkursof
PDF Drukuj

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35
ogłasza K O N K U R S na stanowisko: Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. Nr 151 poz.896):

  1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej;
  2. 8 lat pracy w zawodzie lekarza.

Kandydaci proszeni są o złożenie kompletu dokumentów zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2018,poz.393 t.j.):

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska ordynatora oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska ordynatora;
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora

Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w Dziale Kadr (II piętro budynku administracji, pok. 206), pod adresem: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82 – 300 Elbląg, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszeniaDokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza: imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację:„KONKURS na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”
Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 w Dziale Kadr – budynek administracji II piętro p. 206 .
Wyżej wymieniony adres stanowi miejsce rozpatrzenia oferty.
O terminie rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur osoby zainteresowane zostaną poinformowane indywidualnie.

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
lek.Mirosław GORBACZEWSKI

Elbląg, 18.04.2018 r.

 ogłoszenie.pdf

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

Dyrektor Elbląskiego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej

materiały do pobrania:

Termin zamieszczenia 2017.12.11 godz. 1845

Termin składania ofert 2017.12.18 do godz 900

Termin otwarcia ofert 2017.12.18 od godz 900

 
PDF Drukuj

Informacja z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego 

adobe ikona  plik do popradnia (format pdf)

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie
usług zdrowotnych w zakresie medycyny sportowej


 Udzielania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych - poradnia medycyny sportowej 

materiały do pobrania:

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor
Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie
usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii


 Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego - psychiatria 

materiały do pobrania:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6