Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

 

 1.  lekarzy specjalistów i/lub lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach i/lub zabezpieczeniach w:

  1. Izbie Przyjęć (w tym dyżury łączone z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną)
  2. Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (w tym dyżury łączone z Izbą Przyjęć)
  3. Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  4. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym
  5. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym (w tym dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
  6. Oddziale Chirurgii Dziecięcej
  7. Oddziale Chorób Wewnętrznych (w tym dyżury łączone z Izbą Przyjęć)
  8. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym / Poradni Chorób Zakaźnych
  9. Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
  10. Oddziale Okulistycznym
  11. Oddziale Psychiatrycznym / Oddziale Detoksykacji
  12. Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
  13. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 2.  lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w:     

  1. Poradni Zdrowia Psychicznego / Poradni Leczenia Nerwic / Zespole Leczenia  Środowiskowego
  2. Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. Poradni Okulistycznej
  4. Poradni Otolaryngologicznej
  5. Poradni Medycyny Pracy
  6. Poradni Medycyny

 3.  konsultantów – lekarzy specjalistów w zakresie:

  1.  kardiologii
  2.  endokrynologii

 4. psychologa / psychoterapeutę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym

 5. terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego

 6. pielęgniarki / pielęgniarzy / położne / położnych / ratowników medycznych w:

  1. Bloku Operacyjnym
  2. Izbie Przyjęć (pielęgniarka / pielęgniarz / ratownik medyczny)
  3. Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  4. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym
  5. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  6. Oddziale Chirurgii Dziecięcej
  7. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym
  8. Oddziale Detoksykacji / Oddziale Psychiatrycznym
  9. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
  10. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
  11. Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  12. Przychodni

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. 


więcej...

załączniki: