Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej
dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez:

  1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w:

    1. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    2. Izbie Przyjęć

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

więcej... 

Elbląg, dn. 02.10.2019r.

załączniki: