Drukuj

Elbląg, dn. 2019-05-24

 

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

przez:

 

I       lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń
       w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w oddziałach:

 

 1. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym (dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych (dyżury łączone z Izbą Przyjęć)
 3. Oddział Otolaryngologiczny
 4. Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym (dyżury łączone z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym)
 5. Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

 

II     lekarzy specjalistów/lekarzy asystentów w poradni:

 1. Medycyny Sportowej

 

III   pielęgniarki / pielęgniarzy / ratowników medycznych w komórkach organizacyjnych:

 1. Blok Operacyjny
 2. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 5. Izba Przyjęć (pielęgniarka / pielęgniarz / ratownik medyczny)
 6. Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 7. Oddział Psychiatryczny / Oddział Detoksykacji

 

 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 34/2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 16.05.2019 r.

 

              Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

I.        lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń
       w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w oddziałach:

 

        1.Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym

  Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia

16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

2.       Oddział Chorób Wewnętrznych

        Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia

16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

3.      Oddział Otolaryngologiczny

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

4.      Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

5.      Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

II.     lekarzy specjalistów / lekarzy asystentów w poradni w zakresie:

 

 1. Medycyny Sportowej

     wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Lubomir Czujko, Elbląg.

 

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

III.   pielęgniarki / pielęgniarzy / ratowników medycznych w komórkach organizacyjnych:

 

1.Blok Operacyjny

               wpłynęły trzy oferty:

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Adrianna Siwiecka, Elbląg

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Michalina Bloch, Elbląg

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Milewska, Elbląg

 

Złożone do konkursu oferty spełniały wymagania formalne. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową, wszystkie oferty zostały przyjęte. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentami po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

2.Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

              wpłynęła jedna oferta:

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jacek Urbanowicz, Elbląg.

 

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

3.Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

              wpłynęła jedna oferta:

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Dybikowska, Elbląg.

 

Złożona do konkursu oferta spełniała wymagania formalne, nie została jednak wybrana przez komisję konkursową, ze względu na niespełnienie wymagań prawnych w zakresie kwalifikacji pielęgniarki anestezjologicznej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218).

 

4.Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

              wpłynęła jedna oferta:

 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Zdzisława Zagórska, Milejewo

 

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

5.Izba Przyjęć

wpłynęły dwie oferty:

 

Usługi Medyczne Adrian Karkut, Elbląg

Ratownik Medyczny Łukasz Markowski, Elbląg

 

Złożone do konkursu oferty spełniały wymagania formalne. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową, obie oferty zostały przyjęte. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentami po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

6.Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

7.Oddział Psychiatryczny / Oddział Detoksykacji

              wpłynęła jedna oferta:

            Usługi Medyczne RAT-MED Paweł Bernatowski, Pasłęk

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej