SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj573
mod_vvisit_counterwczoraj1030
mod_vvisit_counterw tym tygodniu3186
mod_vvisit_counterw tym miesiącu12234
mod_vvisit_counterwszystkie2017405

Aktualnie: gości 26 połączonych
Your IP: 3.95.131.97
 , 
Today: Lis 13, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

konkursof
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

 

 1.  lekarzy specjalistów i/lub lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach i/lub zabezpieczeniach w:

  1. Izbie Przyjęć (w tym dyżury łączone z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną)
  2. Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (w tym dyżury łączone z Izbą Przyjęć)
  3. Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  4. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym
  5. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym (w tym dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
  6. Oddziale Chirurgii Dziecięcej
  7. Oddziale Chorób Wewnętrznych (w tym dyżury łączone z Izbą Przyjęć)
  8. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym / Poradni Chorób Zakaźnych
  9. Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
  10. Oddziale Okulistycznym
  11. Oddziale Psychiatrycznym / Oddziale Detoksykacji
  12. Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
  13. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 2.  lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w:     

  1. Poradni Zdrowia Psychicznego / Poradni Leczenia Nerwic / Zespole Leczenia  Środowiskowego
  2. Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. Poradni Okulistycznej
  4. Poradni Otolaryngologicznej
  5. Poradni Medycyny Pracy
  6. Poradni Medycyny

 3.  konsultantów – lekarzy specjalistów w zakresie:

  1.  kardiologii
  2.  endokrynologii

 4. psychologa / psychoterapeutę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym

 5. terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego

 6. pielęgniarki / pielęgniarzy / położne / położnych / ratowników medycznych w:

  1. Bloku Operacyjnym
  2. Izbie Przyjęć (pielęgniarka / pielęgniarz / ratownik medyczny)
  3. Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  4. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym
  5. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  6. Oddziale Chirurgii Dziecięcej
  7. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym
  8. Oddziale Detoksykacji / Oddziale Psychiatrycznym
  9. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
  10. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
  11. Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  12. Przychodni

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. załączniki: 
 
PDF Drukuj

2410-1

2410-2

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej
dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez:

 1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach i/lub zabezpieczeniach w:
  1. Oddziale Chorób Zakaźnych 
  2. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 2. lekarza specjalistę udzielającego świadczeń w  Poradni Leczenia Nerwic
 3. terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego
 4. pielęgniarki / pielęgniarzy /położne /położnych w:
  1. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym
  2. Oddziale Psychiatrycznym / Oddziale Detoksykacji
  3. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

więcej... 

Elbląg, dn. 14.10.2019r.

załączniki: 
 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej
dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez:

 1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w:

  1. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  2. Izbie Przyjęć

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

więcej... 

Elbląg, dn. 02.10.2019r.

załączniki: 
 
PDF Drukuj

Elbląg, dn. 2019-09-24

  

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
przez: 

 1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w:

  1. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym (dyżury łączone z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym)
  2. Izbie Przyjęć
  3. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym (dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
  4. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. lekarza specjalistęw Poradni Medycyny Pracy

 3. terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego

 4. pielęgniarki / pielęgniarzy w:

  1. Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  2. Izbie Przyjęć
  3. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym
  4. Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Detoksykacji
  5. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 64 / 2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu
informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r.

 Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

I lekarzy specjalistów oraz lekarzyudzielających świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach medycznych w:

1.Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Charytoniuk, Elbląg
Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.Izbie Przyjęć

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

3.Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

4.Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019  r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

II lekarza specjalistę w Poradni Medycyny Pracy

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

III terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

IV pielęgniarki / pielęgniarzy w:

1.Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Lucyna Świątek, Elbląg

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.Izbie Przyjęć

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jacek Klucznik, Łęcze

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

3.Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Chęciek, Wodynia

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4.Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Detoksykacji

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

5.Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wpłynęła jedna oferta:I

ndywidualna Praktyka Pielęgniarska Teresa Gawron, Elbląg

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji Konkursowej

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9