SM ul. Żeromskiego


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj871
mod_vvisit_counterwczoraj836
mod_vvisit_counterw tym tygodniu1707
mod_vvisit_counterw tym miesiącu21319
mod_vvisit_counterwszystkie1246972

Aktualnie: gości 15, 
botów 2 połączonych
Your IP: 54.224.2.123
 , 
Today: Lip 22, 2018

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

Załącznik Nr 5
Do Regulaminu Organizacyjnego Zatwierdzonego
Uchwałą Rady Społecznej Nr 5/2015
z dnia 27 kwietnia 2015 r.


REGULAMIN DLA PACJENTÓW

ELBLĄSKIEGO  SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Z PRZYCHODNIĄ
SP ZOZ W ELBLĄGU

 

Szanowni Państwo, przedkładamy Wam Regulamin dla Pacjentów, którego przestrzeganie zapewnia  prawidłowe funkcjonowanie oddziałów. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem i jego przestrzeganie w trakcie pobytu w Oddziale, za co z góry dziękujemy.

 

 1. Podczas pobytu w szpitalu pacjent ma prawo do opieki ze strony bliskiej osoby w zakresieczasie ustalonym z ordynatorem/koordynatorem oddziału /pielęgniarką oddziałową zgodnie z określonymi w szpitalu zasadami.
 2. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religiiumożliwienia mu uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu.
 3. Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych powinien przestrzegać zasad, a w szczególności:
  1. stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, jak też w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
  2. leki własne na czas trwania okresu hospitalizacji ze względu na bezpieczeństwooddać w depozyt oddziału lub oddać rodzinie, nie przyjmować leków bez wiedzy personelu,
  3. stosować się do zaleconej diety,
  4. odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
  5. przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
   Posiłki wydawane są w godzinach:
   8:00 - 8:30 - śniadanie
   10:00 - 10:30 – drugie śniadanie
   13:00-13:30  obiad
   17:00  kolacja
  6. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
  7. stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  8. przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
  9. szanować mienie Szpitala, w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital,
  10. przestrzegać zasad higieny osobistej i utrzymywać porządek w swoim otoczeniu
  11. przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych.
 4. W relacjach międzyludzkich należy wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne.
 5. Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach 08.00 – 20.00. Odwiedzanie ciężko chorych jest dozwolone jedynie za zgodą lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.
 6. W oddziałach psychiatrii odwiedziny chorych w dni powszednie w godzinach 14.00-19.00;dni świąteczne w godzinach 10.00-20.00.
 7. Jednego chorego mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, które swoim zachowaniem nie powinni zakłócać spokoju innym pacjentom.
 8. Pacjentów w oddziałach nie powinny odwiedzać dzieci poniżej 7 lat, w wyjątkowych sytuacjach za zgodą lekarza pod opieką osób dorosłych.
 9. Podczas wizyt lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych osoby odwiedzające proszone sąopuszczenie sal chorych.
 10. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn, może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzania chorych.
 11. Pacjenci nie powinni opuszczać oddziału bez wiedzy personelu.
 12. Pacjent może opuścić teren Szpitala tylko po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Koordynatora danego Oddziału.
 13. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.
 14. W miejscach oznaczonych nie należy używać telefonów komórkowych.
 15. Obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania innych pacjentów.
 16. W Szpitalu realizowana jest Polityka Ochrony Środowiska, prosimy o zwrócenie uwagi na segregację śmieci i umieszczanie ich w odpowiednich koszach.
 17. W oddziałach funkcjonuje instalacja przyzywowa (dzwonki) prosimy o korzystaniesytuacjach pilnych, wymagających interwencji personelu medycznego.
 18. Pacjent ma możliwość oddania do magazynu szpitalnego za pokwitowaniem odzieży oraz złożyć do depozytu przedmioty wartościowe. Za przedmioty i pieniądze nie przekazane do depozytu Szpital nie odpowiada.
 19. Wypis ze szpitala następuje

-        gdy stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,

-        na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela,

-    gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia pacjenta.