czwartek, 04 luty 2021 19:06

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

poiiś

 

W dniu 26 września 2022 roku w Warszawie została podpisana

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653

Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez

modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup

sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” nr POIS.11.03.00-00-0066/22

w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15,

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35.

Wartość Projektu: 3 400 611,85 zł

Dofinansowanie: 100%

Okres realizacji Projektu:  luty 2022 – grudzień 2023

                W ramach projektu przewidziane są roboty budowlane w oddziale chorób zakaźnych  i wokół budynku, zakupy sprzetu medycznego, sprzętu teleinformatycznego oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji.

                Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji realizowane będą w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg na działce nr 29 w obrębie ewidencyjnym nr 17 oraz przy ul. Komeńskiego 35 w zakresie instalacji analizatora przeciwciał SARS i antygenów metodą Elisa. 

                W projekcie przewidziano dostawy wyrobów medycznych. Zakupiony sprzęt medyczny w okresie trwałości projektu będzie wykorzystywany do leczenia pacjentów i zapewnienia ciągłości funkcjonowania.Beneficjent będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację majątku wytworzonego w ramach inwestycji w okresie realizacji projektu, jak również w okresie 5 lat od daty płatności końcowej. Majątek będzie wykorzystywany na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, jak również w celu wzmocnienia systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowe

FE POIS poziom pl 1 rgb

 

Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - zrealizowano

 

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zawarł 22.10.2020 r. z Agencją Rezerw Materiałowych Umowę darowizny.

Projekt realizowany jest ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich.

Przedmiot darowizny stanowią towary służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 o łącznej wartości 1 860 469,43 zł.

Darczyńca przekazał Szpitalowi Miejskiemu m. in.

  • butle stalowe;
  • półmaski filtrujące;
  • rękawice;
  • termometry;
  • kombinezony barierowe.
Czytany 4957 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2022 09:52
Zaloguj się, by skomentować