Wydrukuj tę stronę
czwartek, 04 luty 2021 19:06

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

poiiś

 

W dniu 26 września 2022 roku w Warszawie została podpisana

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653

Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez

modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup

sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” nr POIS.11.03.00-00-0066/22

w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15,

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35.

Wartość Projektu: 3 400 611,85 zł

Dofinansowanie: 100%

Okres realizacji Projektu:  luty 2022 – grudzień 2023

                W ramach projektu przewidziane są roboty budowlane w oddziale chorób zakaźnych  i wokół budynku, zakupy sprzetu medycznego, sprzętu teleinformatycznego oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji.

                Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji realizowane będą w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg na działce nr 29 w obrębie ewidencyjnym nr 17 oraz przy ul. Komeńskiego 35 w zakresie instalacji analizatora przeciwciał SARS i antygenów metodą Elisa. 

                W projekcie przewidziano dostawy wyrobów medycznych. Zakupiony sprzęt medyczny w okresie trwałości projektu będzie wykorzystywany do leczenia pacjentów i zapewnienia ciągłości funkcjonowania.Beneficjent będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację majątku wytworzonego w ramach inwestycji w okresie realizacji projektu, jak również w okresie 5 lat od daty płatności końcowej. Majątek będzie wykorzystywany na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, jak również w celu wzmocnienia systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowe.

            Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności reagowania Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na wypadek wystąpienia pandemii poprzez modernizację Oddziału Chorób Zakaźnych oraz doposażenie OChZ i Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

            Cele szczegółowe projektu to:

  • przystosowanie OChZ do warunków pandemii poprzez przygotowanie stref wejścia (Izba Przyjęć) oraz strefy dekontaminacji karetek oraz zakup lampy UVC do dezynfekcji pomieszczeń;
  • zagospodarowanie terenu wraz z drogami manewrowymi wewnętrznymi;
  • spadek zakażeń szpitalnych i poza szpitalnych poprzez zakup lampy UVC do dezynfekcji pomieszczeń i instalację urządzenia do dezynfekcji ścieków;
  • zwiększenie efektywności diagnostycznej poprzez doposażenie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego; - poprawa komfortu pacjentów oraz zwiększenie komfortu osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup nowych łóżek;
  • zwiększenie efektywności energetycznej obiektu poprzez wykonanie elementów termomodernizacji (docieplenie stropodachu).

            Zrealizowanie projektu będzie miało istotny wpływ na poprawę zdolności reagowania Szpitala na obszarze objętym oddziaływaniem na wypadek wystąpienia kolejnych pandemii, poprawę diagnostyki w kierunki wykrywania wirusów.

            Rezultatem interwencji będzie również spadek zakażeń szpitalnych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych poza Szpital, poprawa efektywności ekonomicznej Szpitala w związku z realizacją elementu poprawy efektywności energetycznej obiektu OChZ.

            Celem wsparcia jest unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury Szpitala do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19.

FE POIS poziom pl 1 rgb

 

Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - zrealizowano

 

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zawarł 22.10.2020 r. z Agencją Rezerw Materiałowych Umowę darowizny.

Projekt realizowany jest ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich.

Przedmiot darowizny stanowią towary służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 o łącznej wartości 1 860 469,43 zł.

Darczyńca przekazał Szpitalowi Miejskiemu m. in.

  • butle stalowe;
  • półmaski filtrujące;
  • rękawice;
  • termometry;
  • kombinezony barierowe.
Czytany 8976 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 styczeń 2023 09:26
Zaloguj się, by skomentować