poniedziałek, 08 marzec 2021 11:34

Zakłady

Napisała
Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Komeńskiego 35

e-mail  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja tel. 55 239 44 68

 • badania z zakresu rentgenodiagnosytki ogólnej,
 • badania tomografii komputerowej,
 • badania USG,

Rejestracja tel55 239 45 10

 • badania EEG,
 • badania audiometryczne,
 • badania VNG,

Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Żeromskiego 22

e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja tel. 55 230 42 25

 • badania z zakresu rentgenodiagnosytki ogólnej,
 • badania USG,
 • badania mammograficzne,
 • badania densytometryczne.

 

Badania RTG  są całkowicie bezbolesne i nie wymagają szczególnych przygotowań. Przebieg badań jest bardzo prosty i szybki.

Ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK , RTG ze względu na stosowane promieniowanie jonizujące. U kobiet w wieku rozrodczym badanie najlepiej wykonać w okresie pierwszych 14 dni cyklu miesięcznego (pierwszy dzień cyklu to pierwszy dzień miesiączki).

RTG GŁOWY - badanie jest wykonywane w pozycji leżącej lub stojącej. Nie jest konieczne zdejmowanie okrycia. Inne części ciała są zasłaniane specjalnym fartuchem, który ochroni je przed szkodliwym promieniowaniem. Jest ono wykonywane w celu rozpoznania zmian kostnych, oceny kształtu i wielkości siodła tureckiego, zwapnień, ciał obcych i powietrza w jamie czaszki.

RTG KLATKI PIERSIOWEJ – standardowo badanie RTG klatki piersiowej wykonuje się w pozycji stojącej. Pacjent musi wtedy zdjąć górną część ubrania. Badanie wykonuje się na tzw. „bezdechu”. Oznacza to, że w momencie wykonywania badania pacjent powinien nabrać powietrza i przez chwilę nie oddychać. O kolejności i czasie wykonywania poszczególnych czynności informuje personel medyczny w trakcie wykonywania badania. W niektórych przypadkach jest możliwe wykonanie badania w pozycji siedzącej lub leżącej (np. u pacjentów ciężko chorych, leżących).

RTG jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce narządów klatki piersiowej. Pozwala ono na ocenę elementów kostnych ściany klatki piersiowej, stanu opłucnej, płuca, zewnętrznych zarysów śródpiersia, położenia tchawicy, kształtu i wielkości serca i górnego zarysu przepony.

RTG KRĘGOSŁUPA – badanie RTG kręgosłupa może dotyczyć trzech odcinków kręgosłupa: szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. W przypadku badania RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu do zdjęć w obrębie jamy brzusznej. Nie ma szczególnych przeciwwskazań do przeprowadzenia tego badania. Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej lub stojącej. RTG kręgosłupa pozwala bezpośrednio ocenić elementy kostne, pośrednio krążki międzykręgowe i wydolność aparatu więzadłowego. Dzięki temu możliwa jest ocena otworów międzykręgowych w odcinku szyjnym i bliższe części łuku kręgowego oraz wyrostki stawowe w odcinku lędźwiowym.

RTG KOŚCI I STAWÓW – badanie RTG kości i stawów polega na prześwietleniu pożądanej części ciała. W większości przypadków nie jest konieczne specjalne przygotowaniu. O ustawieniu podczas badania informuje personel medyczny w zależności od badanej części ciała.

RTG kości i stawów to podstawowa metoda badania kości i stawów.  Rutynowe zdjęcie jest wykonywane z odległości ok. 1 m. Zdarzają się przypadki, w których sprawdza się u pacjenta obciążenie stawów w pozycji stojącej lub wykonuje się zdjęcia czynnościowe w maksymalnym zgięciu lub wyproście.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA to metoda diagnostyki obrazowej stosowana na świecie od lat 70. XX wieku. Jest to rodzaj tomografii rentgenowskiej. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie przekrojów badanych obiektów. Za pomocą tomografu można uzyskać obrazy w przestrzeni 2D oraz 3D. Tomograf wykorzystuje do badania promienie rentgenowskie, które umożliwiają uzyskanie obrazu. Pacjent kładzie się na ruchomym stole, który następnie wjeżdża do komory (tzw. gantry). W środku jest ruchoma część, która obraca się wokół pacjenta wytwarzając promienie rentgenowskie. Powstają obrazy, które następnie są przetwarzane przez przystosowane do tego komputery. Ostateczny obraz trafia w ręce specjalisty, który go ocenia.

 

Informacja o wpływie prowadzonej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Elblągu zapewnia, iż wykonywanie działalności związanej z narażeniem jest zgodne z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby- przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej- liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej wymienionej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Pracownie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej mają osłony stałe, odpowiednio zabezpieczające na zewnątrz.

 

Zakład Rehabilitacji

 • pracownia fizykoterapii;
 • pracownia kinezyterapii;
 • pracownia hydroterapii;
 • pracownia masażu leczniczego.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, udzielającym świadczenia medyczne pacjentom przewlekle chorym, którzy wymagają ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji (którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności – skalą Barthel otrzymali do 40 pkt). Do zakładu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnym, z domu lub z DPS. Czas pobytu w oddziale jest okresowy i zależy wyłącznie od stanu zdrowia.
Pobyt w zakładzie jest płatny. Pokrywany jest przez pacjenta w ramach całodobowej opieki. Opłata za umieszczenie w placówce, przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz opieki pielęgnacyjnej, medycznej i rehabilitacyjnej. W przypadku, gdy placówka posiada kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia, pobyt pacjenta może być dofinansowany. Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.2021 poz. 1285), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% dochodu.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
1. wniosek o wydanie skierowania do zakładu,
2. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
3. skierowanie,
4. karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel.
5. dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej. Do decyzji można dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład.
6. oświadczenie – zgoda na potrącenie opłaty za pobyt,
7. deklaracja wyboru placówki opiekuńczej,
8. Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

Przeciwwskazaniem do umieszczenia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, jest zazwyczaj aktywna choroba nowotworowa, ostra faza chorób psychicznych, choroby alkoholowej lub aktywna choroba zakaźna.

Dane kontaktowe:

Kierownik - lek. Mariola Turek - Stępień, tel. 55 230 42 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarka Koordynująca - Grażyna Wojtasik, tel. 55 230 42 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 230 42 60.

Czytany 11421 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 listopad 2022 10:24
Więcej w tej kategorii: zakład rehabilitacji »
Zaloguj się, by skomentować