poniedziałek, 08 marzec 2021 11:34

Zakłady

Napisała
Oceń ten artykuł
(22 głosów)

Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Komeńskiego 35

e-mail  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • badania z zakresu rentgenodiagnosytki ogólnej,
 • badania tomografii komputerowej,
 • badania USG,

Rejestracja tel. 55 239 44 68


 • badania EEG,
 • badania audiometryczne,
 • badania VNG

Rejestracja tel55 239 45 10


Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Żeromskiego 22

e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • badania z zakresu rentgenodiagnosytki ogólnej,
 • badania USG,
 • badania mammograficzne,
 • badania densytometryczne. Rejestracja tel. 55 230 42 25

Badania RTG  są całkowicie bezbolesne i nie wymagają szczególnych przygotowań. Przebieg badań jest bardzo prosty i szybki.

Ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK , RTG ze względu na stosowane promieniowanie jonizujące. U kobiet w wieku rozrodczym badanie najlepiej wykonać w okresie pierwszych 14 dni cyklu miesięcznego (pierwszy dzień cyklu to pierwszy dzień miesiączki).

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ OBRAZOWYCH

W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń.

 BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ

W dniu poprzedzającym badanie dieta powinna być lekkostrawna nie powodująca wzdęć jamy brzusznej (wykluczyć warzywa strączkowe, kapustę, mięso i potrawy pieczone), wieczorem przyjąć doustnie 2 kaps. Espumisanu. W dniu badania należy zgłosić się  na czczo, 2 godziny przed wyznaczoną godziną badania wypić 2-3 szklanki gorzkiej herbaty lub wody niegazowanej. Nie oddawać moczu przez co najmniej 2 godziny przed badaniem ( pęcherz moczowy powinien być wypełniony). Leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza. Na badanie należy zgłosić się o wyznaczonej porze przynosząc ze sobą ręcznik (może być papierowy), skierowanie na badanie oraz ewentualne wyniki wcześniej wykonanych badań (laboratoryjnych, rtg, usg )                                                                

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Z KONTRASTEM

Na badanie należy zgłosić się  ze skierowaniem, na czczo – nic nie jeść i nic nie pić. Leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza. Należy dostarczyć aktualny (ważny 7 dni) wynik poziomu kreatyniny w surowicy krwi. Prosimy o dostarczenie wyników wykonanych wcześniej badań (Rtg, usg, poprzednie wyniki badań TK, wypisy ze szpitala).  Po zakończonym badaniu należy wypić minimum 2 litry niegazowanej wody celem szybszego usunięcia środka kontrastowego z organizmu.    

 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA BEZ KONTRASTU

Do badania należy zgłosić się  ze skierowaniem, badanie nie wymaga szczególnego przygotowania. Prosimy o dostarczenie wyników wykonanych wcześniej badań (Rtg,  poprzednie wyniki badań TK, wypisy ze szpitala).

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZDJĘĆ W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ

W dniu poprzedzającym badanie dieta powinna być lekkostrawna nie powodująca wzdęć jamy brzusznej (wykluczyć warzywa strączkowe, kapustę, mięso i potrawy pieczone), wieczorem przyjąć doustnie środki przeczyszczające, Espumisan. Na badanie zgłosić się na czczo. Leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie palić papierosów, nie pić gazowanych napojów. 

 WYNIK BADANIA ZALEŻY OD WŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA !

Opisy badań - do pobrania u dołu strony

Informacja o wpływie prowadzonej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Elblągu zapewnia, iż wykonywanie działalności związanej z narażeniem jest zgodne z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby- przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej- liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej wymienionej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Pracownie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej mają osłony stałe, odpowiednio zabezpieczające na zewnątrz.

 

Zakład Rehabilitacji 1, ul. Komeńskiego 35

W ramach Zakładu Rehabilitacji proponowane jest leczenie w formie pobytu dziennego.

Pacjenci Ośrodka korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych, które obejmują następujące działy: kinezyterapia, elektoterapia, laseroterapia, elektromagnetoterapia, światłolecznictwo, hydroterapia, masaż leczniczy.

Dane kontaktowe:

Kierownik - Magdalena Sowała

e-mail  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Rejestracja tel. 55 239 44 45

 W skład Zakładu Rehabilitacji 1 wchodzą: 

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
 • Dział Fizjoterapii.

Zakład Rehabilitacji 2, ul. Królewiecka 15

Dzięki dużej ilości profesjonalnej aparatury rehabilitacyjnej świadczone są przede wszystkim usługi w zakresie wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz udzielania porad lekarskich. Zabiegi wykonywane w zakładzie poprawiają sprawność fizyczną oraz zmniejszają dolegliwości bólowe. Dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od rodzaju schorzenia, wieku i aktualnego stanu, co daje gwarancję osiągnięcia długotrwałych efektów leczniczych. Dodatkowo przy użyciu przenośnych aparatów do elektroterapii, laseroterapii oraz światłolecznictwa usprawniane osoby z ciężkimi schorzeniami wrodzonymi oraz nabytymi również w domu pacjenta.

Dane kontaktowe: 

Kierownik - Sylwia Jodełka - Okulus

e-mail  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja tel. 55  221 27 52 

W skład Zakładu Rehabilitacji 2 wchodzą: 

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
 • Dział Fizjoterapii,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży,
 • Zespół Rehabilitacji Domowej.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, udzielającym świadczenia medyczne pacjentom przewlekle chorym, którzy wymagają ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji (którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności – skalą Barthel otrzymali do 40 pkt). Do zakładu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnym, z domu lub z DPS. Czas pobytu w oddziale jest okresowy i zależy wyłącznie od stanu zdrowia.
Pobyt w zakładzie jest płatny. Pokrywany jest przez pacjenta w ramach całodobowej opieki. Opłata za umieszczenie w placówce, przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz opieki pielęgnacyjnej, medycznej i rehabilitacyjnej. W przypadku, gdy placówka posiada kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia, pobyt pacjenta może być dofinansowany. Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.2021 poz. 1285), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% dochodu.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego :
1. wniosek o wydanie skierowania do zakładu,
2. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
3. skierowanie,
4. karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel.
5. dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej. Do decyzji można dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład.
6. oświadczenie – zgoda na potrącenie opłaty za pobyt,
7. deklaracja wyboru placówki opiekuńczej,
8. Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

Wykaz dodatkowych dokumentów wymaganych do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego:

- ksero dowodu osobistego bądź spisane dane pacjenta z tego dowodu, 

- ksero decyzji o wysokości otrzymanego dochodu, 

- ksero legitymacji ubezpieczeniowej, 

- ksero złożonego do sądu wniosku o ubezwłasnowolnienie (w przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez osobę kierowaną do ZOL-u).

 

Czas pobytu w oddziale jest okresowy i zależy wyłącznie od stanu zdrowia. Pobyt w Zakładzie jest płatny, opłata stanowi 70% dochodu.  

Przeciwwskazaniem do umieszczenia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, jest zazwyczaj aktywna choroba nowotworowa, ostra faza chorób psychicznych, choroby alkoholowej lub aktywna choroba zakaźna.

Dokumenty do pobrania: 

Ocena stanu odżywienia

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel

Oświadczenie pacjenta

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy mieści się w dwóch lokalizacjach:

przy ul. Żeromskiego 22:

Dane kontaktowe:

Kierownik - lek. Mariola Turek - Stępień, tel. 55 230 42 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarka Koordynująca - Grażyna Wojtasik, tel. 55 230 42 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 230 42 60.

przy ul. Związku Jaszczurczego 22:

Dane kontaktowe:

Kierownik/Pielęgniarka Koordynująca- Joanna Borowska - Berendt, tel. 453 027 963, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Sekretariat -  tel. 453 027 963,

Dyżurka pielęgniarek - tel. 453 027 964.

Czytany 20895 razy Ostatnio zmieniany piątek, 07 lipiec 2023 11:32
Więcej w tej kategorii: zakład rehabilitacji »
Zaloguj się, by skomentować