1656490929753

 

   Z żalem, smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację, że w czwartek 23 czerwca 2022 roku zakończył życie Władysław Król wieloletni pracownik naszego Szpitala, Z-ca Komendanta a później Komendant i Dyrektor 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu.

  Płk lek. Władysław Król rozpoczął służbę wojskową w 1966 roku. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi w roku 1973. Po studiach przyjechał do Garnizonu Elbląg, gdzie odbył staż podyplomowy w naszym Szpitalu, a następnie został skierowany do służby w Batalionie Remontowym przy ul. Królewieckiej.

  Rozpoczął specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i w związku z tym został szybko przeniesiony do nowo tworzonego Oddziału Intensywnej Terapii. Przez krótki czas pełnił obowiązki ordynatora tego oddziału.

  W trakcie służby wojskowej w 1991 r. brał udział w zabezpieczeniu medycznym Sił Międzynarodowych operacji „DESERT STORM" w Zatoce Perskiej oraz misji pokojowej ONZ w 1994 r. w Libanie.

  Potrzeby kadrowe spowodowały jego przeniesienie na stanowisko Kierownika Stacji Krwiodawstwa. Uzyskał kolejne specjalizacje z organizacji ochrony zdrowia wojsk oraz transfuzjologii klinicznej. Pnąc się po szczeblach kariery służbowej pełnił wiele lat funkcję zastępcy Komendanta Szpitala ds. lecznictwa, a w kwietniu 2000 roku został Komendantem 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu.

  Czas, w którym Władysław Król objął dowodzenie 110 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Elblągu nie był łatwy. Był to okres, kiedy decydenci w Warszawie doszli do wniosku, że szpitali wojskowych w Polsce jest za dużo. Komendant Władysław Król był tym, który podjął się trudnego zadania restrukturyzacji.

  Czas jego kierowania 110 Szpitalem Wojskowym to również okres wielu pozytywnych i widocznych do dzisiaj zmian. W 2003 r. jako pierwszy Szpital Wojskowy w Polsce uzyskaliśmy Certyfikat zarządzania jakością i środowiskiem ISO, który utrzymujemy do dzisiaj. Z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II w Elblągu 6 VI 1999 r. ppłk lek. Władysław Król koordynował całością zabez­pieczenia medycznego na terenie lotniska. Był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”.

  Utrzymywał bardzo dobre kontakty z jednostkami wojskowymi, innymi szpitalami, instytucjami m.in. kulturalnymi i elbląskimi zakładami pracy. Płk lek. Władysław Król był wierny tradycji wojskowej, dbał o honor munduru żołnierza polskiego.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

 

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni:

 

- diagnostę laboratoryjnego do pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt z pod numerem telefonu (55) 239-45-21 lub (55) 239-45-27.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych, chcąc jak najlepiej pełnić swoją rolę na lokalnym rynku usług społecznych w Elblągu przystępuje do badania, którego wyniki będą wykorzystane w celu podsumowania pierwszego roku działalności instytucji  i zaplanowaniu dalszego rozwoju.

Zachęcamy mieszkańców Elbląga do wypełnienia ankiety, link znajduje się poniżej.:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSBc6X_h-vM2QDIJSe5jU8wSQqzpjLJ9THsmaGUryq3_5F7g/viewform

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni:

 

- lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Izbie Przyjęć, Oddziale Chirurgii Dziecięcej do pracy w podstawowej ordynacji i/lub na dyżury medyczne.

- technika elektroradiologii do pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt z pod numerem telefonu (55) 239-44-02 lub (55) 625-72-68.

Uwaga studenci kierunków lekarskich!

Rozpoczęła się rekrutacja do programu stypendialnego. Każdy z was może otrzymać miesięcznie 2 tys. zł stypendium, w zamian za podjęcie po studiach pracy w elbląskich szpitalach.

Program jest skierowany do studentów V i VI roku.

„Serdecznie zachęcam do udziału w naszym programie stypendialnym. Bardzo się cieszę, że udało się w końcu wprowadzić go w życie. To pomysł wiceprezydenta Michała Missana i Mirosława Gorbaczewskiego, dyrektora Szpitala Miejskiego. Celem jest przede wszystkim dobro pacjentów elbląskich szpitali. Wszyscy bowiem wiemy, że brakuje lekarzy i jak długie są kolejki do specjalistów. Mam nadzieję, że stypendia przyczynią się do pozyskania potrzebnej kadry” – podkreślił prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Proponowane stypendium będzie wynosić 2 tys. zł miesięcznie i jest przyznawane na okres trwania V i VI roku, to jest odpowiednio na 9 i 18 miesięcy. Warunkiem jest podjęcie zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali, by przejść w nim szkolenie rezydenckie. Chodzi o okres nie krótszy niż 4,5 roku. Szkolenie należy podjąć w ciągu 3 miesięcy od ukończenia stażu lekarskiego.

Nabór wniosków w programie stypendialnym trwa do 30 września.

Od czerwca 2022 r. w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu funkcjonuje

PORADNIA KARDIOLOGICZNA dla DZIECI,
zlokalizowana przy ul. Komeńskiego 35,
w Przychodni Specjalistycznej, gabinet nr 35

Lekarz przyjmujący: lek. Mariusz Zipser

Poradnia czynna:

Poniedziałek 8:00-14:00

Wtorek 8:00-14:00

Środa 14:00-18:00

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA
555 33 03 30 wew.0

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przystąpił do konkursu ofert na wybór realizatorów Zadania Narodowej Strategii Onkologicznej  pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022 i otrzymał dofinansowanie na zakup mammografu o wartości 582 313, 88 zł.

Umowa  nr 1/15/59/2021/2304/427 została zawarta dnia 20 maja 2021 r., pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez: Agnieszkę Beniuk-Patoła – Zastępcę Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, reprezentowanym przez: Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora.

mammograf drzwi mammograf

W okresie maj – czerwiec 2022 r. na terenie Elbląga prowadzone są działania związane z opracowaniem lokalnej diagnozy problemów społecznych w Gminie Miasto Elbląg.

Ww. zadanie realizowane jest na zlecenie elbląskiego samorządu przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce i polega m.in. na badaniu ankietowym dorosłych mieszkańców Elbląga.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o uczestnictwo w badaniu.

 

Poniżej link do ankiety:

https://www.interankiety.pl/i/wENGBd2A

Strona 1 z 11